Paredzētās darbības nosaukums: „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”.

Ierosinātājs: Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Rūjienas novads (Rūjiena, Ipiķu, Vilpulkas un Jeru pagasti), Naukšēnu novads (Ķoņu pagasts), Mazsalacas novads (Sēļu un Ramatas pagasts), Alojas novads (Aloja, Alojas pagasts), Limbažu novads (Pāles, Viļķenes, Limbažu un Skultes pagasti), Sējas novads, Saulkrastu novads (Saulkrastu pagasts), Ādažu novads, Garkalnes novads, Carnikavas novads, Rīga (Vidzemes priekšpilsēta), Burtnieku novads (Vecates, Rencēnu, Valmieras pagasti), Valmieras pilsēta, Beverīnas novads (Kauguru pagasts), Kocēnu novads (Kocēnu un Vaidavas pagasti), Pārgaujas novads (Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasti), Krimuldas novads (Krimuldas pagasts), Inčukalna novads (Inčukalna pagasts), Ikšķiles novads, Siguldas novads (Allažu pagasts), Ropažu novads, Stopiņu novads, Salaspils novads (Salaspils pagasts).

Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līnijas „Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma” projektu plānots veikt pa jau esošajām elektropārvades līniju trasēm. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma vadus. Jaunu 330 kV elektropārvades līniju paredzēts izbūvēt tikai posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai. Elektropārvades līnijas orientējošais kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.

Informācijas par IVN procedūru:

Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012.gada 8.oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 502 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu paredzētajai darbībai.

Informācija par paredzēto darbību: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

 • AS ”Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema iela 86, Rīga interneta mājaslapa www.let.lv;
 • AS „Augstsprieguma tīkls”, Dārzciema iela 86, Rīga interneta mājaslapa www.ast.lv;
 • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājas lapa www.vpvb.gov.lv;
 • attiecīgajās novadu pašvaldībās un pagastu administrācijās.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

 • Rūjienas novada pašvaldībā, Rūjienā, Raiņa ielā 3, 21.11.2012. plkst. 14:00;
 • Naukšēnu novada Ķoņu pagasta pārvaldē „Celtnieki”, 21.11.2012.plkst.17:00;
 • Mazsalacas kultūras centrā, Mazsalacā, Rūjienas ielā 1, 26.11.2012.plkst. 14:30;
 • Alojas novada domes telpās Alojā, Jūras ielā 13, 26.11.2012. plkst.17:00;
 • Limbažu novada pašvaldībā, Limbaži Rīgas iela 16, 27.11.2012. plkst. 17:00;
 • Valmieras pagasta pārvaldē, Valmiermuižā, Vanagu ielā 4, 29.11.2012., plkst. 13:00;
 • Valmieras pilsētas pašvaldībā, Valmierā, Lāčplēša ielā 2, 29.11.2012., plkst. 15:00
 • Kauguru kultūras namā, Beverīnas novada Kauguru pagastā, 29.11.2012., plkst. 17:00;
 • Inčukalna novada pašvaldībā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, 03.12.2012., plkst. 14:30;
 • Krimuldas novada tautas namā Raganā, Parka ielā 1, 03.12.2012., plkst. 17:00;
 • Pārgaujas novada Stalbē, Kultūras namā, 04.12.2012., plkst. 15:00;
 • Kocēnu novada Vaidavas kultūras namā, Skolas ielā 1, 04.12.2012., plkst.18:00;
 • Siguldas novada Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, 05.12.2012.,plkst. 15:00;
 • Sējas novada Lojas kultūras nama zālē, 05.12.2012.,plkst.17:30;
 • Ikšķiles novada pašvaldībā, Ikšķilē, Strēlnieku ielā 10, 06.12.2012., plkst. 15:00;
 • Ropažu Kultūras un izglītības centrā, Sporta ielā2, korp.2, 06.12.2012., plkst. 17:00;
 • Salaspils Kultūras namā „Rīgava”, Līvzemes ielā 7, 10.12.2012., plkst. 14:00;
 • Ulbrokas Kultūras namā, Ulbrokā, Institūta ielā 1A, 11.12.2012., plkst. 14:00;
 • AS „Latvijas elektriskie tīkli”, Rīgā, Dārzciema ielā 86, 11.12.2012., plkst. 18:00;
 • Garkalnes novada domē, Rīgā, Brīvības gatvē 455, 12.12.2012., plkst. 13:00;
 • Ādažu novada Kultūras centrā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 12.12.2012., plkst. 16:00;
 • Carnikavā, Tautas namā „Ozolaine”, Jūras ielā 1A, 17.12.2012., plkst. 14:00;
 • Saulkrastu novada kultūras namā „Zvejniekciems”, Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B, 18.12.2012., plkst. 16:00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045; kontakttālrunis 67321173 vai AS „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, tālr. 67725233 līdz 24.12.2012.

0 Patīk
1295 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts