Paziņojums par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešanas norisi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana ir noslēgusies. Publiskā apspriešana norisinājās no 18.03.2010. līdz 16.04.2010.

Materiāli bija pieejami apskatei:

  • Rīgas domē, 3.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1;
  • www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

 

Atsauksmes varēja iesniegt:

  • Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1 (atsauksmēm paredzētajā kastītē);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • aptaujas anketu elektroniski varēja aizpildīt www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  • rakstiski priekšlikumi bija sūtāmi pa pastu (adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050).

Publiskās apspriešanas laikā Rīgas domē notika trīs sabiedriskās apspriedes ar interešu grupām:

7.aprīlī – ar institūciju (teritoriju plānotājiem, ministriju un kaimiņu pašvaldību) pārstāvjiem;
8.aprīlī – ar iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas tika translēta tiešraidē www.riga.lv;
14.aprīlī – ar uzņēmējiem.

Kopumā publiskajā apspriešanā piedalījās un savu viedokli izteica vairāk kā 100 fiziskas un juridiskas personas. Tika saņemtas 11 aizpildītas anketas, no tām 6 tika aizpildītas elektroniski.

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi:

Sabiedriskās apspriedes ar iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem videoieraksts: 08.04.2010 Sabiedriskās apspriedes videoieraksts

Iesūtītie priekšlikumi tiks izvērtēti Grozījumu izstrādes darba grupas sanāksmē 22.aprīlī un Grozījumu izstrādes vadības komitejā 29.aprīlī.

Gala redakcija tiks virzīta apstiprināšanai Rīgas domē.

Pateicamies visiem, kas piedalījās!

0 Patīk
2048 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts