Paziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu daļā „Sarkanās līnijas” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Saskaņā ar Rīgas domes 07.09.2010.  lēmumu Nr.1856 „Par grozījumu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 17.pielikuma “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000” daļā “Sarkanās līnijas” pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodod sabiedriskajai apspriešanai pirmo redakciju Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumiem daļā „Sarkanās līnijas”.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 09.09.2010. līdz 22.10.2010.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem daļā „Sarkanās līnijas”, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, pārskatu par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti „Sarkano līniju” grozījumu pirmās redakcijas izstrādes gaitā, no 09.09.2010. līdz 22.10.2010. varēs iepazīties Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās darba laikā, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv/rpap.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.10.2010. plkst. 18:00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816. Konsultācijas pa tālruni 67012852 darba dienās darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 22.10.2010. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Atsauksmju anketa
Priekšlikumi Rīgas teritorijas plānojuma 2006. -2018.gadam grozījumiem daļā „Sarkanās līnijas”
Institūciju sniegtie nosacījumi
Sarkano līniju grozījumi – 1.redakcija
Spēkā esošās Sarkanās līnijas
Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem
14.10.2010. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par Sarkano līniju grozījumiem ieraksts (60 MB)

0 Patīk
1227 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts