Paziņojums par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas  tematisko plānojumu izstrādes uzsākšanu

15.12.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.645 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Nr.646 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas mājokļu attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu” un Nr.647 “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma mērķis ir nodrošināt viengabalainu publiskās ārtelpas struktūras attīstību RVC un tā AZ teritorijā, iekļaujoties pilsētas kopējā publiskās ārtelpas tīklojumā un apstādījumu sistēmā, un līdzsvarot priekšnosacījumus RVC un tā AZ kultūrvēsturiskās vides vērtību saglabāšanai ar sabiedrības vajadzībām pēc kvalitatīvas – funkcionāli, telpiski un estētiski augstvērtīgas pilsētvides.

Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa un vidējā termiņa konceptuālās pamatnostādnes mājokļa situācijas pilnveidošanai un attīstībai, kā arī priekšlikumus mājokļa politikas un tās īstenošanas mehānismu pilnveidei RVC un tā AZ, ievērtējot centra daudzfunkcionalitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību, Rīgas pilsētas vispārējās mājokļa attīstības tendences, kā arī iedzīvotāju tiesību nodrošināšanu uz vispāratzītam standartam atbilstošu mājokļu pieejamību, īrnieku un namīpašnieku interešu respektēšanu, izdalot dažāda sastāva mājsaimniecību īpašās vajadzības un iespējas.

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa un vidējā termiņa konceptuālās pamatnostādnes mantojuma aizsardzības pilnveidošanai un attīstībai, kā arī priekšlikumus politikas un tās īstenošanas mehānismu un monitoringa sistēmas izstrādei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, ievērtējot centra daudzfunkcionalitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību atbilstoši valsts un starptautiskajos normatīvajos dokumentos noteiktajām Rīgas pilsētas saistībām kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Lēmums Nr.645
Darba uzdevums Nr.645

 

Lēmums Nr.646
Darba uzdevums Nr.646

 

Lēmums Nr.647
Darba uzdevums Nr.647

0 Patīk
4058 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts