2011. gada 23. septembrī ir pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma beramkravu termināļa izveidei Rīgas Brīvostas teritorijā (SIA “Senpasaule”) ziņojuma aktuālā versija. SIA „Senpasaule” beramkravu pārkraušanas terminālis tiks izvietots Rīgā, Daugavas labajā krastā, Kundziņsalā, teritorijā ar kopējo platību 23 722 m2.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Senpasaule”, reģ. Nr. 40003847462, juridiskā adrese: Līgatnes iela 4-9, Rīgā, LV-1014, tālr. 67353323. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojis SIA „Eiroprojekts”. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2010. gada 29. jūnijā. Sākotnējā ziņojuma versija Vides pārraudzības valsts birojam tika iesniegta 2011. gada 9. maijā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālo versiju var iepazīties internetvietnē www.eiroprojekts.lv/senpasaule.

SIA “Senpasaule”
Kontakttālrunis 292 777 44

0 Patīk
1216 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts