Paziņojums par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2016.gada 20.oktobrī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi

Lokālplānojuma pasūtītājs – SIA “Extron Baltic”; lokāplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 06.06.2016. līdz 18.07.2016., ar tās materiāliem varēja iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, interneta portālā www.geolatvija.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemti visi institūciju atzinumi par lokālplānojuma redakciju, kā arī Vides pārraudzības valsts birojs sniedza atzinumu par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu. Priekšlikumi no fiziskām personām netika saņemti.

Papildus informāciju par sanāksmi var saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, tālrunis 67105453.

0 Patīk
1223 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts