Detālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.01.2013. lēmumu Nr.5750 „Par teritorijas pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas detālplānojuma izstrādes turpināšanu, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: Arhitektu birojs „Iotti + Pavarani Architetti” un SIA „Office of Regional Database”, Brīvības ielā 47, Rīgā, LV – 1010, tālrunis 67289882.

Detālplānojuma pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67026138.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas – no 25.01.2013. līdz 15.02.2013.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem līdz 15.02.2013. var iepazīties:

Tikšanās ar interesentiem notiks: 07.02.2013. plkst.18.00 Rīgas Ezerkrastu vidusskolas aktu zālē, Malienas ielā 89Protokols

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.02.2013. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Priekšlikumu anketa
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Publiskās apspriešanas materiāli:

Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kartogrāfiskais materiāls:

Ziņojums par sabiedriskās apspriešanas 1.posmu.
Ziņojums par institūciju nosacījumiem.
Ziņojums par Detālplānojuma atbilstību Rīgas teritorijas plānojumam.

0 Patīk
1491 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts