Detālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 19.02.2013. lēmumu Nr. 5910 „Par teritorijas starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu detālplānojuma izstrādes turpināšanu, detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: Arhitektu birojs „Iotti + Pavarani Architetti” un SIA „Office of Regional Database”, Brīvības ielā 47, Rīgā, LV – 1010, tālrunis 67289882.

Detālplānojuma pasūtītājs: SIA „AGN”, Mazā Juglas ielā 3, Rīgā, LV – 1064, tālrunis 67532426.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas – no 04.03.2013. līdz 25.03.2013.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem līdz 25.03.2013. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā „Strazds”, Kvēles ielā 15/18;
  • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21;
  • internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.apkaimes.lv.

Tikšanās ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumus skar detālplānojumā ietvertie risinājumi, notiks: 18.03.2013. plkst.16:00 Amatu ielā 4, 305.telpā. – Protokols.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.03.2013. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Priekšlikumu lapa
Rīgas domes lēmums Nr.5910

Publiskās apspriešanas materiāli:

Paskaidrojuma raksts (3 daļas):

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kartogrāfiskais materiāls:

Ziņojums par sabiedriskās apspriešanas 1.posmu.
Ziņojums par institūciju nosacījumiem.
Ziņojums par atbilstību Rīgas teritorijas plānojumam.

0 Patīk
1336 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts