Paziņojums par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Rīgas dome 18.12.2019. ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.103 “Par Rīgas domes 2005.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.15 “Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr.2819 “Par Rīgas attīstības plāna 1995.–2005.gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu”, grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Detālplānojums kopš tā apstiprināšanas nav īstenots un ir mainījušies zemesgabala īpašnieki. Detālplānojuma risinājumi detalizēja atļauto izmantošanu jauktas apbūves teritorijā, J1 teritorijā paredzot komerciāla rakstura apbūvi, bet J2 teritorijā – galvenokārt dzīvojamo apbūvi. Jauno zemesgabala īpašnieku attīstības iecere paredz tikai komerciāla rakstura apbūvi, kas atbilst Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam, līdz ar to Detālplānojums tiek atcelts.

0 Patīk
864 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts