Paziņojums par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” trokšņa samazināšanas plāna projekta sabiedrisko apspriešanu

Rīcības plāna nosaukums:

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” trokšņa samazināšanas plāns
 

Plāna izstrādātājs:

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sadarbojoties ar Babītes novada, Mārupes novada un Rīgas pilsētas pašvaldībām, Satiksmes ministriju, trokšņa pārvaldībā iesaistītajām valsts iestādēm – valsts aģentūru “Civilās aviācijas aģentūra”, Veselības inspekciju un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldi, aviokompānijām un VAS “Latvijas gaisa satiksme”.

 

Teritorija uz kuru attiecas rīcības plāna īstenošana:

Teritorija, kuru skar gaisa kuģu troksnis Mārupes, Babītes novada un Rīgas pilsētas teritorijās.

 

Laika posms, kurā paredzēta rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošana:

No plāna apstiprināšanas brīža – turpmākie pieci gadi.

 

Vieta un laiks, kādā sabiedrība var iegūt informāciju par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu:

Sabiedrība ar plānu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

– Satiksmes ministrijas mājas lapā: http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=555

– http://www.riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/vide/vides_troksnis/TSRP.

Informācija par rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu ir nosūtīta Babītes novada, Mārupes novada un Rīgas pilsētas domēm.

Pēc papildu informācijas lūdzam vērsties:

– VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (tālrunis 67060435, e-pasts J.Brizs@riga-airport.com).

Vieta un termiņš, līdz kuram sabiedrība var sniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu

Sabiedrība ir aicināta 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” adresi: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV 1053 vai elektroniskā formā uz e-pastu J.Brizs@riga-airport.com

 

0 Patīk
870 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts