Paziņojums par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2020.gada 6.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.46 „Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:

SIA “Domisol Estate”, Vietalvas ielā 1, Rīgā, LV-1009, tālrunis 67969140.

Publiskā apspriešana norisināsies no 01.06.2020. līdz 03.07.2020.*

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.06.2020.* plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 03.07.2020.* var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12293;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv  sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • klātienē, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 pirmdienās no 8.30 līdz 18.00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.15 līdz 17.00;

piektdienās no 8.15 līdz 16.00.

Viedokli un priekšlikumus līdz 03.07.2020. var izteikt elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12293.

Rakstiski priekšlikumi līdz 03.07.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 67012847.

Prezentācija

*atbilstoši likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību” 39.panta otrajai daļai publiskās apspriešanas termiņš var tikt pagarināts.

0 Patīk
1019 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts