Paziņojums par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmi

Šodien, 15.06.2020. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurai iespējams sekot līdzi arī tiešraidē Rīgas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm

2020.gada 6.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.46 „Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:

SIA “Domisol Estate”, Vietalvas ielā 1, Rīgā, LV-1009, tālrunis 67969140.

Publiskā apspriešana norisināsies no 01.06.2020. līdz 03.07.2020.*

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 03.07.2020.* var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12293;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv  sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • klātienē, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 pirmdienās no 8.30 līdz 18.00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.15 līdz 17.00;

piektdienās no 8.15 līdz 16.00.

Viedokli un priekšlikumus līdz 03.07.2020. var izteikt elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_ 12293

Rakstiski priekšlikumi līdz 03.07.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 67012847.

*atbilstoši likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību” 39.panta otrajai daļai publiskās apspriešanas termiņš var tikt pagarināts.

0 Patīk
233 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts