Paziņojums par zemesgabalu Kaivas ielā bez numura, kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529, detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Rīgas dome 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1335 “Par Rīgas domes 07.06.2011. lēmuma Nr.3288 “Par zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) detālplānojuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu” un izdoti 19.06.2018. Saistošie noteikumi Nr.42 “Par Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošo noteikumu Nr.133 “Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Detālplānojums ir īstenots un tā risinājumi zaudējuši aktualitāti.

0 Patīk
977 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts