Paziņojums par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 13.06.2017. lēmumu Nr. 5313 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA “DU Tango”, Šarlotes ielā 6-23, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29122326.

Lokālplānojuma pasūtītājs:
AS “Latvijas Finieris”, Lignuma ielā 2 , Rīgā, LV-1016, tālrunis 67067339.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 29.06.2017. līdz 27.07.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.07.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 27.07.2017. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā lv/geo/tapis3#document_1062;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 27.07.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Viedokli un priekšlikumus līdz 27.07.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā www.geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1062

0 Patīk
2027 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts