Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 17.02.2009. lēmumu Nr.4726 (prot.Nr.121, 26.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Mazo Ūdens ielu, Daugavgrīvas ielu un Zunda kanālu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemes gabali ar kadastra Nr. 01000630227; 01000632110; 01000630085; 01000632085; 01000630229; 01000630084; 01000632019; 01000630134; 01000632062 (daļa); 01000632061 (daļa); 01000630228; 01000632112 un 01000632111.
Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, apbūves ar apstādījumiem teritorijā un ielas sarkanajās līnijās.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus plānojuma robežās.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Sestais stils”, adrese R.Vāgnera ielā 2, Rīgā, LV-1050, tālr. 67228542.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 16.03.2009. līdz 31.03.2009. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 31.03.2009.

Rīgas domes lēmums

Darba uzdevums

Detālplānojuma teritorijas robeža

 

 

0 Patīk
1285 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts