Pilsētas attīstības departaments aicina iedzīvotājus izrādīt savstarpējo cieņu publisko apspriešanu prezentāciju un sanāksmju laikā

7.jūlijā Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā notika būvniecības ieceres „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve” Pūces ielā prezentācija. Tās laikā iedzīvotāji rupji apsaukāja viens otru, pārtrauca un kliedza, lietoja necenzētus izteikumus, nedodot iespēju viens otram paust viedokli.

Kopā prezentācijā piedalījās, vairāk nekā 40 iedzīvotāji.

Pilsētas attīstības departaments ir gandarīts par iedzīvotāju aktivitāti dažādu projektu publiskajās apspriešanās, tomēr ir nepieļaujama agresīva un nepieklājīga uzvedība. Jebkuras būvniecības ieceres publiskā apspriešana tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem būvniecības procesa pašā sākumā, un tā ir nepieciešama, lai katrs varētu izteikt savu viedokli. Publisko apspriešanu sanāksmes vienmēr tiek protokolētas un ļoti svarīgi katram sanāksmes dalībniekam cienīgi izturēties pret pārējiem, neskatoties uz iespējamo viedokļu atšķirību.

Visu iedzīvotāju viedokļi vienmēr tiek apkopoti un iesniegti Rīgas domes deputātiem lēmuma pieņemšanai. Ja iedzīvotāju bažas ir pamatotas, tad projekts var tikt mainīts, atbilstoši iedzīvotāju prasībām vai arī atcelts vispār.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri Pūces ielā apskatāmi Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas vestibilā, Rīgā, Brīvības gatvē 266, laikā no 30.07.2007. līdz 27.08.2007. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī Pilsētas attīstības departamenta interneta māja lapā www.rdpad.lv .

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Brīvības gatvē 266, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4.

Pilsētas attīstības departaments vērš iedzīvotāju uzmanību, ka no 2007. gada 22. maija ir spēkā jaunie Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, kas nosaka kādai ir jābūt Aptaujas lapai. Katras publiskās apspriešanas laikā aptaujas lapas ir pieejamas attiecīgajā izpilddirekcijā, Departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 un mājas lapā www.rdpad.lv . Tieši šīs aptaujas lapas izmantojamas atsauksmju sniegšanai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67012916, 67037924
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1050 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts