Mērķis

Izstrādāt būvprojektu kvalitatīvai Aldara parka pārbūvei.

Projekta apraksts

Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, kas veidots 19.gs. beigās kā alus darītavas „Waldschlößchen” jeb „Meža pils” (mūsdienās – A/S „Aldaris”) īpašnieka sākotnēji slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. 20.gs. trīsdesmitajos gados parks tika pārbūvēts un izmantots valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vajadzībām, bet pēc Otrā Pasaules kara parks kļuva par publiski pieejamu teritoriju. Parka teritorijā esošās mākslīgās pilsdrupas kopš 20.gs. sešdesmitajiem gadiem tika izmantotas kā alpīnistu treniņu un sacensību vieta.

Mūsdienās Aldara parks un mākslīgās pilsdrupas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis, taču tas patlaban atrodas degradētā stāvoklī un tiek izmantots lielākoties kā Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju tranzītzona, kā arī Rīgas 28.vidusskolas skolēnu aktivitāšu vajadzībām, savukārt mākslīgās pilsdrupas drošības apsvērumu dēļ šobrīd nav piemērotas alpīnistu nodarbībām.

2016.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments rīkoja metu konkursu, lai iegūtu veiksmīgāko pilsētbūvniecisko un labiekārtojuma risinājumu Aldara parka teritorijas attīstībai. Konkursa augstākās vietas ieguvējs pilnsabiedrība “Re-Arta”, kuras biedri ir arhitektu biroji SIA „ARH STADIJA” un SIA „Baltex Group”, 2017.gada sākumā ir uzsākusi parka pārbūves būvprojekta izstrādes darbus. Būvprojekta izstrādi paredzēts veikt līdz  2017.gada beigām.

Plānojot turpmāko parka attīstību, to paredzēts veidot kā mūsdienīgu publisku ārtelpu ar daudzveidīgām atpūtas iespējām dažādām iedzīvotāju vecuma grupām. Vienlaikus tiks veicināta parka teritorijas vēsturiskā sasaiste ar blakus esošajiem objektiem – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderi nodaļu, Rīgas 28.vidusskolu un ražotni A/S „Aldaris”. Tāpat paredzēta mākslīgo pilsdrupu un baseina funkcionalitātes risinājumu izstrāde, dārznieka mājas un labierīcību izbūve, brīvdabas amfiteātra un vietas vasaras kafejnīcai izbūve, bērnu un jauniešu aktīvās zonas izveide, tajā skaitā iezīmējot vietu veloparka izveidei Rīgas 28.vidusskolas tuvumā. Paredzēts risināt arī nožogojuma jautājumu sasaistē ar muzeja teritoriju un dzelzceļa sliedēm, kā arī visas parka teritorijas norobežošana tumšajās diennakts stundās.

Projekta aktivitātes

  • Metu konkursa īstenošana;
  • Būvprojekta izstrāde;
  • Sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana;
  • Publicitātes aktivitāšu īstenošana.

Finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 120 000,00 (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds)

Kontaktinformācija

Māra Reča
Tālrunis: +371 67012065
E-pasts: mara.reca@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts