Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu publisko ārtelpu katrā Rīgas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā, radot ērtu, drošu un iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi.

Projekta apraksts

Ilgtspējīgas pilsētas attīstības pamatā ir līdzsvarota sabiedrības, ekonomikas un pilsētvides aspektu mijiedarbība. Lai to nodrošinātu, viens no Rīgas pilsētas pašvaldības uzdevumiem ir publiskās ārtelpas attīstība, tiecoties uz viedo risinājumu ieviešanu. Pilsētplānotāji uzsver, ka viedo pilsētu attīstības centrā ir jābūt cilvēkam un viņa paradumiem, vajadzībām, ikdienas izvēlēm. Tādējādi arī veidojot publisko telpu jāpievērš uzmanība daudzfunkcionalitātei, ilgtspējībai, nepieciešamībai radīt jaunu un vērtīgu pieredzi. Tāpat būtiska ir pašvaldības spēja iesaistīt dažādas ieinteresētās puses publiskās telpas attīstības posmos. Daudzpusīgs skatījums un jaunu sadarbības formu attīstība palīdz rast vispiemērotāko risinājumu.

Projekta īstenošanai, piesaistot augstskolu studentus, nozares speciālistus un vietējos iedzīvotājus, tiks izstrādāti piemēroti publiskās ārtelpas risinājumi trijām teritorijām, kuras izvirzījušas Rīgas izpilddirekcijas.

 

Projekta aktivitātes

  1. Trīs teritoriju atlase sadarbībā ar Rīgas izpilddirekcijām;
  2. Ideju skiču konkurss sadarbībā ar augstskolu studentiem un nozares speciālistiem, iesaistot sabiedrību vēlmju un vajadzību apzināšanā;
  3. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde;
  4. Būvniecības darbi.

 

Projektā iesaistītās puses

Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, iedzīvotāji, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas.

Izpildes termiņi

2019.gada 1.novembris – 2020.gada 31.decembris.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets EUR 600 000 (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds).

Izvēlētās Projekta teritorijas

Labiekārtojuma projekts Maskavas priekšpilsētas apkaimē

  1. Teritorija Maskavas priekšpilsētas apkaimē, kvartālā starp Lomonosova, Rēznas, Aiviekstes un Maskavas ielām (kad. Nr. 0100 046 0075 un kad. Nr. 0100 046 2016).

Labiekārtojuma projekts Imantas 16.līnijā 18

  1. Teritorija Imantas 16.līnijā 18 (kad. apz. 0100 093 0793).

Labiekārtojuma projekts Duntes ielā(Ozolaines parks)

  1. Teritorija (Ozolaines parks) Duntes ielā (kad. apz. 0100 017 0043).

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja Laura Kļaviņa

e-pasts: lklavina@riga.lv

tālrunis +371 67012383

 

 

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts