Projekts „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana”

Mērķi

Rīgas pilsēta 2013.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Savienības fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and conflicts in using public spaces/USER) īstenošanu.

Projekta mērķis ir pilnveidot publisko ārtelpu Rīgas Vēsturiskajā centrā (RVC), uzlabojot tās pieejamību dažādām pilsētvides lietotāju grupām – vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pilsētas viesiem, kā arī attīstot publiskās ārtelpas funkcionālās un estētiskās īpašības kopumā. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar dažādu sabiedrības interešu grupām – ar RVC iedzīvotājiem un tos pārstāvošām organizācijām, uzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbība saistīta ar šo teritoriju, Rīgas pilsētas pašvaldības atbilstošo jomu speciālistiem un piesaistītajiem ekspertiem. Šādā veidā plānots uzlabot publiskās ārtelpas renovācijas (plānošanas, projektēšanas, būvniecības) un apsaimniekošanas procesa kvalitāti.

Projekta aktivitātes

  • Padziļinātu zināšanu apguve un pieredzes apmaiņa publiskās ārtelpas pilnveidošanas jomā, kā arī jaunapgūto zināšanu pielietošana praksē, iniciējot un izstrādājot pilotprojektu idejas RVC teritorijā.
  • Rīcības plāna un metodoloģijas izstrāde, t.i., USER pieejas izstrāde, kas nodrošinās jaunu pieeju pilsētvides veidošanai un tās pārvaldībai.
  • Projekta vietējās atbalsta grupas izveide Rīgā un tās darbības nodrošināšana visā projekta īstenošanas laikā, atbilstoši USER pieejai.
  • Rīcības plāna izstrāde vietējā atbalsta grupā izvēlētajām projekta pilotvietām – Latviešu strēlnieku laukumam un Spīķeru ielai ar apkārtējo teritoriju, izmantojot USER pieeju.

Projekta būtība

Pilsētvide un tās publiskā ārtelpa, tāpat kā pilsētvides plānošanas procesi pakļauti straujām izmaiņām, kas nepārtraukti notiek pilsētā. Gadsimtu gaitā, mainoties vēsturiskajam, sociālajam un tehnoloģiskajam kontekstam, ir būtiski mainījusies publiskās ārtelpas loma pilsētas dzīvē. Tādēļ šī brīža uzdevums Rīgā ir identificēt un analizēt mūsdienu publiskās ārtelpas lietotāju prasības attiecībā uz tās kvalitāti un pielāgot publisko ārtelpu atbilstoši lietotāju vēlmēm un vajadzībām. USER projekta ietvaros tiek definēts, ka publiskās ārtelpas ideāls ir telpa ar atklātu un brīvu pieeju visam, balstoties uz drošības principiem. Publiskā ārtelpa nav tikai fiziska vieta, kas pieder pašvaldībai, valstij vai privātīpašniekam, un, kas pakļauta īpašumtiesību regulējumam – tā ir vieta, kas pieder visiem, un no sociālās kultūras skatu punkta tā ir kopienas kontaktu izpausmes un savstarpēja indivīdu komunikācijas vieta.

Projekta partneri

Grenobles Alpu Metropole (Francija, projekta vadošais partneris), Rīga (Latvija), Ļubļina (Polija), Malaga (Spānija), Lisabona (Portugāle), Kopenhāgena (Dānija), Drēzdene (Vācija), Krakova (Polija), Peskara (Itālija)

Izpildes termiņi

2013.gada 1.februāris – 2015.gada 30.aprīlis

Finansējuma avoti

Kopējais projekta finansējums Rīgas pilsētai – EUR 52 900

ES fondu finansējums – EUR 39 900
Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 13 000

Kontaktinformācija

E-pasts:pad.projekti@riga.lv
Web vietne: http://urbact.eu/en/projects/urban-renewal/user/homepage/
Aplūko mūs Facebook

Projekta atbalsta grupa

Lejupielādēt

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts