LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta)

Mērķis

Eiropas Savienības aizsargājamo jūras piekrastes biotopu saglabāšana dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta).

Projekta sadarbības partneri

Carnikavas novada dome (projekta vadošais partneris), Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība „Baltijas krasti” un Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta aktivitātes

  • Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana dabas parkā „Piejūra” teritorijā demonstrācijas vietās, izmantojot videi draudzīgu un Latvijas kontekstā inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai īpaši aizsargājamās teritorijās;
  • Dabas parka „Piejūra” Dabas aizsardzības plāna izstrāde, ietverot: a) jaunus biotopu un sugu inventarizācijas datus, b) aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvo regulējumu, c) apmeklētāju plūsmas pārvaldības plānu visai parka teritorijai; d) citu attiecināmo informāciju
  • Ierobežot invazīvo svešzemju augu sugu izplatību dabas parkā „Piejūra”, mazinot to ietekmi uz piekrastes biotopiem;
  • Pasākumu īstenošana 1992.gada 21.maija Eiropas Padomes direktīvā Nr.92/43/EEC iekļauto piekrastes biotopu aizsargāšanai pret negatīvu dabisko un antropogēno ietekmi;
  • Mērķtiecīga sabiedrības informēšanas un publicitātes aktivitāšu īstenošana par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu izvēlētām mērķa grupām – vietējie iedzīvotāji, dabas parka „Piejūra” apmeklētāji, tuvējie un vietējie zemes īpašnieki, pašvaldību lēmumu pieņēmēji un uzņēmēji.

Izpildes termiņi

2016.gada 1.septembris – 2021.gada 31.marts

Finansējums

Kopējais projekta finansējums Rīgas pilsētai: EUR 172 738, t.sk. Eiropas Komisijas
LIFE programmas finansējums – EUR 103 643;
Valsts budžeta finansējums – EUR 24 828;
Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – EUR 44 267.

Kontaktinformācija

Juris Gudēvics-Liepiņš 
Tālrunis: +371 67 037 543
E-pasts: juris.gudevics-liepins@riga.lv


Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts