Rīgas pils laukuma labiekārtošana

Mērķis

Projekta mērķis ir veikt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Pils laukuma pārbūves un labiekārtošanas būvprojektu, lai, to īstenojot, uzlabotu esošo un nodrošinātu turpmāko objekta sniegto kultūrvēsturisko procesu norisi.

Projekta aktivitātes

  • Izstrādāt Pils laukuma pārbūves un labiekārtošanas būvprojektu.

Projekta ietvaros risināmie jautājumi Projekta apraksts

Rīgas pils laukuma teritorijas telpiskās attīstības un publiskās ārtelpas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu būtiski ietekmē vairāki problēmjautājumi: laukums ir daļēji zaudējis klasicisma laikmetam raksturīgo plānojumu laukuma vidusdaļā, esošais stādījumu raksturs tikai daļēji atbilst Rīgas vēsturiskā centra videi, arhitektoniskajai iecerei un ekoloģiskajām prasībām, ka arī Pils laukuma teritorijas nepiemērotība Valsts protokola ceremoniju organizēšanai. Teritorijas funkcionalitāti un pieejamību negatīvi ietekmē nepieciešamo labiekārtojuma elementu, soliņu, atkritumu tvertņu, apgaismes laternu nepietiekamība, kā arī nepietiekami nodrošināta Vecrīgas sasaiste ar Daugavas krastmalu un pasažieru ostas teritoriju. To plānots risināt projekta ietvaros izstrādājot Pils laukuma pārbūves un labiekārtošanas būvprojektu.

Projektējamās teritorijas robežas veido Pils dārzs, Pils ēka, Daugavas gāte līdz 11.novembra krastmalai, ēka Pils ielā 6, Sāpju Dievmātes baznīca, Poļu gāte, ēkas Pils ielā 6 un 7, ēkas Mazā Pils ielā 1, ēkas Pils laukumā 2A, 2, 2B un 4, Citadeles iela līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Krišjāņa Valdemāra iela, Pils ielas turpinājums līdz Muitas ielai, teritorija zem Vanšu tilta. Projektējamās teritorijas kopēja platība ir 2,3 ha.

Izpildes termiņi

2015.gads – 2019.gads

Finansējums

Projektēšanas darbu budžets: EUR 57 751,47
Būvniecības darbu plānotais budžets: EUR 6,7 miljoni

E-pasts: pad.projekti@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts