Mērķis

Uzlabot reģionālo politiku nodarbinātības jomā ar inovācijām saistītajās nozarēs, veicināt pētniecību, jaunās tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt novatorisko uzņēmējdarbības formu attīstību, jaunu potenciālu talantu piesaistei šīm nozarēm.

Projekta aktivitātes

  • Labās prakses un pieredzes apmaiņa reģionālo politiku nodarbinātības jomā ar inovācijām saistītajās nozarēs.
  • Metodoloģijas un instrumentu izstrāde nodarbinātības izvērtējumam inovāciju sistēmās vietējā un reģionālā līmenī: pētniecības un tehnoloģiju centros, inovatīvos uzņēmumos u.tml.
  • Informatīvo pasākumu, konsultāciju nodrošināšana.
  • Projekta vadība un koordinācija.

Izpildes termiņi

2012.gada 1.janvāris – 2014.gada 30.decembris

Finansējuma avoti

Kopējais projekta finansējums: EUR 1 531 368,90
Fonda finansējums Rīgas projekta sadaļā: EUR 78 726,08
Rīgas dome līdzfinansējums: EUR 13 892,84

Papildu informācija

Lejupielādēt

Kontaktinformācija

E-pasts: pad.projekti@riga.lv
Web vietne: www.w4t.eu

logos_herit

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts