Mērķis

Projekta mērķis ir ugunsnelaimju izraisītu risku novēršana Eiropas pilsētu vēsturiskajos centros, teritorijās, kas ir iekļautas Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Projekta aktivitātes

  • Izpētes veikšana, izvērtējot esošo situāciju attiecībā uz vēsturiski nozīmīgu ēku aizsardzību pret iespējamiem ugunsgrēkiem.
  • Informācijas apkopošana starp sadarbības partneriem definējot kopējās problēmas – darbības turpmākajām rīcībām.
  • Rīcības programmas izstrāde un ieviešana katrā no partnervalstīm ugunsgrēku monitoringam (monitoringam un prevencijai).
  • Sadarbības tīkla izveide pieredzes apmaiņai.
  • Rokasgrāmatu izstrāde par ugunsdrošību vēsturiskās ēkās.
  • Brošūru izstrāde vēsturiski nozīmīgu ēku privātīpašniekiem, par ugunsdrošību.
  • Apmācības profesionāļiem.
  • Starptautiski semināri, konferences.
  • Mācību trauksmes vēsturiskās ēkās.

Izpildes termiņi

2012.gada 7.marts – 2014.gada 30.decembris

Finansējuma avoti

Fonda finansējums Rīgas projekta sadaļā: EUR 144 494,90
Rīgas domes līdzfinansējums: EUR 25 499,10

Papildu informācija

www.heritprot.com

Kontaktinformācija

E-pasts: pad.projekti@riga.lv

Web vietne: www.heritprot.com 

logos_herit

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts