Mērķis

Veikt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju funkcionālo aktivizēšanu, atbilstoši pilsētas integrētās pašvaldības attīstības programmai un saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu. Projekta specifiskais mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju Grīziņkalnā un Miera dārza revitalizāciju, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras un atpūtas telpu.

Projekta aktivitātes

  • Teritorijas attīstības pavaddokumentu sagatavošana (tehniskie projekti).
  • Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza revitalizācija.
  • Pļavas, Zaķu, Lienes (posmā no Avotu līdz Krāsotāju ielai), Sparģeļu ielu rekonstrukcija.
  • Pilnveidojot teritorijas infrastruktūru plānotas Zvaigžņu, Laboratorijas, Vārnu, Alauksta, Lauku, Terēzes, Augšiela, J.Asara, Krāsotāju ielas apgaismojuma rekonstrukcija.

Izpildes termiņi

2011.gada 16.jūnijs – 2015.gada 15.jūlijs

Finansējuma avoti

Eiropa Reģionālās attīstības fonds: EUR 6 371 676,88
Rīgas domes līdzfinansējums: EUR 3 906 047,77

Kontaktinformācija

E-pasts: pad.projekti@riga.lv 

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts