Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartāla starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām revitalizāciju saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, parvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu. Projekta specifiskais mērķis – attīstīt un revitalizēt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem un attiecīgās priekšpilsētas vides attīstības prioritātēm.

Projekta aktivitātes

  • Teritorijas attīstības priekšizpēte (tehniskā projekta izstrāde), pagaidu ēku un nožogojumu nojaukšana, kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām teritorijas rekonstruēšana un labiekārtošana, drošas un ērtas pieejas Daugavas krastmalai izveidošana, Daugavas krastmalas posmā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam rekonstruēšana un labiekārtošana.

Izpildes termiņi

2010.gada 16.decembris – 2013.gada 15.decembris

Finansējuma avoti

Eiropas Reģioņālās attīstības fonds: EUR 3 628 323,12
Rīgas dome līdzfinansējums: EUR 3 906 047,77
Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļi: EUR 170 744,62

Kontakinforācija

E-pasts: pad.projekti@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts