Mūkusalas ielas krasta promenāde

Projekta mērķis:

Izstrādāt būvprojektu Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūvei.

 

Projekta apraksts:

Mūkusalas ielas krasta promenādei nepieciešama pilna pārbūve, jo šobrīd tā ir tehniski un morāli novecojusi, kā rezultātā šī pilsētas daļa nespēj pildīt tai paredzētas funkcijas pilsētas iedzīvotāju, viesu un uzņēmēju interesēs. Esošā apkaime uz jaunuzceltās Latvijas Nacionālās bibliotēkas fona, rada kontrastainu apkaimi, kuru ir nepieciešams padarīt patīkamāku, lai šie objekti viens otru papildinātu.
Mūkusalas ielas promenādes labiekārtošanā jau ilgstoši netika veikti ieguldījumi, tādēļ šobrīd teritorija atrodas neapmierinošā stāvoklī. Līdzīgi Daugavas krastmalas posmam no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam (Daugavas labajā krastā), nepieciešams veikt arī upes kreisā krasta sakārtošanu, sākot promenādes pārbūvi gar Mūkusalas ielu (posmā no Salu tilta līdz Akmens tiltam), tādējādi radot patīkamāku apkaimi pie Nacionālās bibliotēkas ēkas, kā arī labiekārtojot abus Daugavas krastus rekreācijas funkcijas veikšanai.
Projekta teritorija ir Mūkusalas ielas krasta promenāde posmā no Akmens tilta līdz Salu tiltam, apmēram 2 km garumā (apmēram 18 ha). Teritorija ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas daļa, kā arī atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā.
Mūkusalas iela pirmo reizi Rīgas ielu sarakstos minēta 1861.gadā ar savu tagadējo nosaukumu. 1950.gadā iela tika pārsaukta par Radiotehnikas ielu, 1954.gadā tai tika pievienota 1861.gadā izveidotā Oskara iela, bet 1990.gadā tā atguva savu vēsturisko nosaukumu Mūkusalas iela. Ielas apbūvi galvenokārt veido rūpnieciska rakstura apbūve (ielas garums – 3,4 km).
Mūkusalas ielas promenādes pārbūves gaitā plānota krastmalas, tilta pār Kīleveina grāvi un kāpņu pārbūve, skatu platformu izbūve, plānoti zemūdens darbi krastmalas nostiprināšanai, gājēju ceļu un veloceliņu izbūve, kā arī rekreācijas zonu izveidošana.

 

Projekta aktivitātes:

  • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana metu konkursam;
  • Metu konkursa īstenošana;
  • Tehniskās dokumentācijas izstrāde būvprojektam;
  • Būvprojekta izstrāde;
  • Sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana;
  • Publicitātes aktivitāšu īstenošana.

 

Izpildes termiņi:

2014.-2020.gads

 

Projekta finansējums:

Projekta kopējais budžets: EUR 390 954,40 (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds)

 

Kontaktinformācija:

Linda Danefelde
Tālrunis: +371 67012842
E-pasts: linda.danefelde@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts