Starptautiskās pilsētsadarbības programmas projekts

Par projektu “Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas (Kanāda) pieredzes apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros”

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Starptautiskās pilsētsadarbības programmas (International Urban Cooperation, IUC) ietvaros īsteno sadarbības projektu ar Edmontonas pilsētas pašvaldību.
Starptautiskā pilsētsadarbības programma ir Eiropas Savienības finansēta programma, ar kuru tiek atbalstītas ES un ārpus ES valstu pilsētu sadarbība pilsētu ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Programmas ietvaros ES pilsētas ir sadarbojušās un ir iespēja sadarboties pāros ar sadraudzības pilsētām Ķīnā, Indijā, Japānā, Kanādā, Brazīlijā, Argentīnā, Kolumbijā, Dienvidkorejā, Indonēzijā, Vjetnamā u.c. Sadraudzības pilsētu pieredzes apmaiņa notiek par tādiem jautājumiem kā gudra pilsētas attīstība, energoefektivitāte, atkritumu apsaimniekošana, ilgtspējīga mobilitāte u. c.

Projekta mērķis

Veicināt sadarbību un pieredzes pārnesi ar sadarbības pilsētu pilsētas revitalizācijas, mobilitātes, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām izaicinājumos.

Projekta sadarbības partneri:

1) Rīgas pilsētas pašvaldība;
2) Edmontonas pilsētas pašvaldība, Kanāda.

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

1. Rīgas pilsētas pašvaldības pieredzes apmaiņa un sadarbība ar Edmontonas pilsētas pašvaldību šādās tematiskajās jomās:

  • pilsētvides revitalizācija ar uzsvaru uz zaļo un zilo infrastruktūru, degradēto teritoriju revitalizācija, aktīva mobilitāte, energoefektivitāte un dabā balstītie risinājumi;
  • ilgtspējīga pilsētu attīstības pārvaldība: lēmumu pieņemšanas procesi pašvaldībā;
  • klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, gaisa kvalitāte un pilsētu siltumapgāde.

2. Pieredzes apmaiņas rīcības plāna izstrāde abu pilsētu pilsētvides izaicinājumu risināšanai.
3. Rīcības plāna īstenošana.

Projekta ilgums:

2019.jūlijs – 2020.gada septembris.

Projekta finansējums:

Rīgas pilsētas līdzfinansējums ir 20 000 EUR

Kontakpersona:

Marija Beļajeva

Tālrunis: 67105445

E-pasts: marija.belajeva@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts