„North Star Film Alliance”

Projekta vispārējais mērķis:
Palielināt eksportu Igaunijas, Latvijas un Somijas filmu ražošanas nozarē. Iepazīstināt ar reģionu, izstrādāt un īstenot starptautiskā mēroga mārketinga stratēģiju, apvienojot visu partneru stiprās puses un priekšrocības.

Problēmas apraksts:
Esošie filmu producēšanas apjomi varētu būt daudz lielāki sadarbojoties, nekā katrai valstij darbojoties atsevišķi. Tā vietā, lai savstarpēji konkurētu un dublētu ieguldījumus, trīs valstis plāno strādāt kopā, lai risinātu kopīgas problēmas un virzītos uz vienu mērķi – piesaistīt lielus projektus no jauniem tirgiem, lai būtiski palielinātu MVU eksportu reģiona filmu ražošanas nozarē.

Projektā iesaistītās puses:

Vadošais partneris:

Igaunijas filmu ražošanas eksporta alianses fonds (Foundation Estonian Film Production Export Alliance)

Partneri:

Helsinku pašvaldība
Rīgas pilsētas pašvaldība

Asociētie partneri:

Latvijas Producentu asociācija;
Nacionālais Kino centrs;
Igaunijas Filmu institūts;
Somijas Inovāciju finansēšanas aģentūra.

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

 • salīdzināt pašreizējo situāciju reģiona filmu ražošanas nozarē un filmu ražošanas globālās nākotnes tendences,
 • visaptverošas reģiona tirgus stratēģijas izstrāde,
 • efektīvi īstenot tirgus stratēģiju.

Projekta rezultāti:

 • konkurētspējas analīze, lai izpētītu starptautisko filmu producentu vajadzības un veidus kā tās atrisināt;
 • attēlot reģiona stiprās puses un plānot to turpmāku attīstību;
 • plānot filmu nozares nākotnes vajadzības;
 • reģionālo atbalsta sistēmu analīze;
 • tirgus kā vienota saskaņota vienība, kas var nodrošināt liela apjoma pasaules klases ražošanas pakalpojumus;
 • vienkāršot līdzfinansējuma (cash rebate) piešķiršanu un finansējuma birokrātiju reģionā;
 • projekts īsteno klasteru pieeju sadarbībai Centrālajā Baltijas jūras reģionā;
 • efektīvi un mērķtiecīgi uzrunāt kādu no tirgiem ārpus ES/Eiropas Brīvās tirdzniecības zonas, kas precīzi atbilst jaunajiem izvēlētajiem šī projekta tirgiem: Kanāda, Dienvidkoreja, ASV, Japāna, Ķīna un Krievija;
 • atvest attiecīgos lēmumu pieņēmējus no ārvalstīm uz reģionu, tā vietā, lai organizētu ceļojumus 65 MVU uz ārvalstu tirgiem. Tāpēc projektā tiks rīkoti arī dažādi nozīmīgi notikumi reģionā (piem., FAM braucieni ārvalstu ražotājiem);
 • projekts arī izveidos reģiona vienoto kontaktpunktu – tiešsaistes platformu, kas savienos ārvalstu producentus un reģiona MVU. Platforma tiks veidota tā, lai tā būtu finansiāli ilgtspējīga, balsoties uz lietotāju iemaksām, un turpinās darboties pēc projekta beigām.

Projekta ilgums:

2018. gada 1. maijs līdz 2021. gada 28. februāris

Projekta finansējums:

Projekta kopējais budžets ir EUR 2 013 453,36

Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets – EUR 492 075,08, no kuriem ERDF finansējums veido 82,47% no kopējām Projekta izmaksām jeb EUR 405 814,31 un Rīgas domes līdzfinansējums ir 25,67% jeb EUR 86 260,77.

Kontaktinformācija

Laura Frinberga-Tuklere
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Projektu vadības pārvaldes Investīciju nodaļas
Galvenā projektu vadītāja
Tālrunis: 67037771
E-pasts: laura.frinberga@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts