Jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā (CleanStormWater)

Intereg_EURīgas domes Pilsētas attīstības departaments, pārstāvot Rīgas pilsētas pašvaldību, piedalās Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektā “Jaunu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā (CleanStormWater)” (“Testing new storm water treatment solutions for reduction of hazardous substances and toxins inflows into the Baltic Sea”) projekta partnera statusā.

Projekta vispārējais mērķis

Samazināt bīstamo vielu un toksīnu ieplūdes apjomu caur lietus ūdens sistēmām Baltijas jūrā.

Projekta mērķis

Izstrādāt un pārbaudīt jaunus lietus ūdens attīrīšanas risinājumus, kas efektīvi attīra lietus ūdeņus, kā arī nodrošina ūdens kvalitātes monitoringu.

Problēmas apraksts

Lai gan valstis Baltijas jūras reģionā ir veikušas pasākumus, lai samazinātu bīstamo vielu ieplūdi jūrā, tomēr dažādas piesārņojošas un bīstamas vielas joprojām izdalās vidē, tostarp caur lietus ūdens sistēmām. Starpsektoru sadarbība lietus ūdens pārvaldības jautājumos Baltijas Jūras reģiona valstīs, tajā skaitā Rīgas pilsētas pašvaldībā, ir aktuāls jautājums, lai nodrošinātu integrētu lietus ūdens pārvaldību. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu ceļā uz integrētu lietus ūdens pārvaldību, nodrošinot iespēju uzlabot esošo pilsētas lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu, kā arī veicinās ilgtspējīgu lietus ūdens attīrīšanas risinājumu un novatorisku monitoringa un e-uzraudzības risinājumu ieviešanu.

Projekta apraksts

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta partneri plāno izbūvēt centralizētus un decentralizētus lietus ūdens attīrīšanas risinājumus izvēlētajās pilotteritorijās Viimsī (Igaunijā), Rīgā (Latvijā), Lieto un Turku pašvaldībās (Somijā). Pašvaldībām un pilsētām būs pieejami specifiski kritēriji, norādījumi un instrumenti, lai nodrošinātu kvalitātes vadību katrā lietusūdens attīrīšanas procesa dzīves cikla posmā. Turklāt projekta partneri kopīgi izstrādās e-risinājumu, kas reālā laikā uzraudzīs situāciju lietus ūdens attīrīšanas sistēmās un sniegs informāciju par to, kur, cik daudz un kas caur lietus ūdens sistēmām ieplūst Baltijas jūrā.

Projektā iesaistītās puses

Viimsi pašvaldība (Igaunija) – vadošais partneris

 

Projekta partneri:

Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija)

Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija)

Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija)

 

Asociētie partneri:

Lieto pašvaldība (Somija)

Turku pašvaldība (Somija)

Projekta aktivitātes

  • 1. Pilotteritoriju izpēte, tehnoloģisko risinājumu modelēšana un projektēšana, e-uzraudzības sistēmas attīstība, lai izstrādātu ieteikumus par efektīvāko tehnoloģisko risinājumu piemērošanu bīstamo vielu un toksīnu daudzuma ieplūdes ierobežošanai;
  • 2. Lietus ūdens pārvaldības sistēmas kvalitātes analīze, novērtējot esošo lietus ūdens risinājumu pārvaldības modeli un izstrādājot priekšlikumus tā pilnveidei;
  • 3. Jaunu risinājumu izbūve/uzstādīšana partnerpilsētu izvēlētās pilotteritorijās;
  • 4. Komunikācijas aktivitātes ar mērķi vairot izpratni par lietus ūdens attīrīšanu, informējot nozares speciālistus un plašāku sabiedrību par projektā paveikto, kā arī uzlabot zināšanas un prasmes par pilsētas lietus ūdens kaitīgo ieplūdi virszemes ūdeņos.

Projekta rezultāti

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks samazināts bīstamo vielu un toksīnu ieplūdes apjoms, kas nonāk Baltijas jūrā projektā iesaistīto pilsētu pilotteritorijās, izmantojot jaunus risinājumus, kas integrē šādas komponentes:

1) lietus ūdens attīrīšana ar jaunu iekārtu palīdzību;

2) kvalitātes vadības sistēmas izstrāde;

3) bīstamo vielu un toksīnu monitorēšana.

Projekta ilgums

Projekta ilgums: 01.02.2020. – 31.12.2022.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets 1 626 163,07 EUR, no kuriem ~80% jeb 1 316 485,03 EUR ir Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas atbalsts

 

Rīgas pilsētai paredzētās attiecināmas izmaksas 295 420,61 EUR, no kurām Eiropas Savienības fonda finansējums veido 85% jeb 251 107,51 EUR.

Kontaktinformācija

Marija Beļajeva

E-pasts: Marija.Belajeva@riga.lv

Tālrunis: 67105445

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts