Precizēta dokumentu iesniegšanas kārtība

Iesniedzot pieteikumu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 2010.gadam saņemšanai par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, nepieciešams pievienot papildus dokumentus no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, savukārt ēkām, kas atzītas par kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi, iesniedzamajam pieteikumam jāpievieno esošās ēkas fotogrāfija.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus par 2010. gadu, līdz 2009. gada 1. oktobrim Rīgas pilsētas Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 nepieciešams iesniegt pieteikuma veidlapu, kas pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Veidlapas”.

Pieteikuma veidlapai nepieciešams pievienot arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtos norādījumus ar apliecinājumu, ka tie ievēroti, vai atzinumu ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. Ēkām, kas atzītas par kultūrvēsturisko vērtību veidojošo apbūvi, iesniedzamajam pieteikumam pievieno ēkas fotogrāfiju.

Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa 30 dienu laikā izvērtēs iesniegto pieteikumu, sniegs atbildi pieteikuma iesniedzējam un veiks atzīmi Vienotās informācijas sistēmā, lai 2010. gada sākumā Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde varētu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus 50% apmērā var saņemt par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli un tiek saglabātas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem. Par ēkām, kas atzītas par kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi ar autentisku apbūves fronti un tiek saglabātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus 25% apmērā.

Noskaidrot, vai interesējošais, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošais objekts ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, var, izmantojot e-pakalpojumu „Kultūras pieminekļu meklētājs”, kas atrodas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „E-pakalpojumi”.

Savukārt uzzināt, vai ēka ir atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, var Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāna grafiskās daļas kartē. Šī karte pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā – „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums”, „RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns”.

Pieteikuma veidlapas un plašāku informāciju par interesējošajiem jautājumiem iespējams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 vai pa tālruni 67105800.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1286 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts