Projekta Baltic Urban Lab noslēguma konference notiek Rīgā

6.septembrī, Rīgā, Spīķeru kvartālā, projekta Baltic Urban Lab noslēguma konferencē -“Pagātnes mantojuma izmantošana un nākotnes plānošana – pārveidojot degradētās teritorijas par iespējām”,  viesojas projekta partneri un viesi no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm. Projektā iesaistītās pilsētas ir izstrādājušas un pārbaudījušas jaunas integrētas plānošanas pieejas publiskā un privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības partnerības modeļus četrās degradēto teritoriju izmēģinājuma vietās. Galvenais projekta mērķis bija atrast jaunas pieejas un metodes pilsētplānošanā, kā arī veidus, kā iesaistīt dažādas ieinteresētās puses, iedzīvotājus, attīstītājus, ekspertus, zemes īpašniekus, uzņēmumus un NVO, plānojot un veidojot kopīgus risinājumus degradēto teritoriju revitalizācijai.

Konferencē tika atzīts, ka degradētu teritoriju revitalizācija ir sarežģīts process. Tas prasa gan izpētīt konkrētās vietas pagātni, gan plānot tās nākotni. Degradētās teritorijas bieži ir piesārņotas, kā arī nereti tajās ir jāsaglabā industriālais vai kultūrvēsturiskais mantojums. Vienlaikus, sadarbojoties ar ieinteresētajām pusēm, ir jāpārvalda un jāplāno pārveidošanas process un jāveido kopīgs ilgtermiņa redzējums. Ir jāiesaista dažādas ieinteresētās puses, kas pārstāv publisko un privāto sektoru, kā arī pilsonisko sabiedrību. Šo paralēlo procesu organizēšana, kurā daudzi pasākumi notiek vienlaicīgi, prasa integrētu pieeju, labu sadarbību un komunikāciju starp visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

Projekta “Baltic Urban Lab” pilotteritorija Rīgā ir Mūkusalas degradētā teritorija, kuru ierobežo Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš, tā ir daļa no Torņakalna apkaimes un atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.

Konferences otrajā dienā, 7. septembrī, projekta partneri iepazīsies ar dažādās revitalizācijas stadijās esošām Rīgas teritorijām – Skanstes apkaimi, Free “Riga” Tallinas ielā un Kalnciema Kvartālu.

Baltic Urban Lab projektu finansē Centrālā Baltijas jūras reģiona programma. Papildu informācija par projektu pieejama vietnē: www.rdpad.lv

1 Patīk
984 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts