Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eksportostas dienvidu daļai

2018.gada 29.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1505 “Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Eksportostas dienvidu daļas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, kas izriet no Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem un ir atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas un aizsardzības statusam, un nodrošināt esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, mazinot ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi.
Lokālplānojuma ierosinātājs – AS “Rīgas 1.Saldētava”
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

0 Patīk
1439 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts