Projektam „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” piešķirts paraugprojekta (Flagship) statuss

 

Šī gada sākumā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta kā vadošā partnera īstenotais projekts „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” (turpmāk – iWater) ir ieguvis “Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam” (turpmāk – Stratēģija) horizontālās darbības “Klimats” paraugprojekta statusu. Katrā Stratēģijas politikas jomā un horizontālajā darbībā ir izvirzīti konkrēti paraugprojekti jeb Flagships, kuru īstenošana ir īpaši nozīmīga Stratēģijas ieviešanā, kuri atspoguļo Stratēģijas ieviešanas progresu un kalpo kā labās prakses testēšanas piemēri labām pārmaiņām. Šī statusa piešķiršana vienlaikus izceļ un atzinīgi novērtē arī iWater projekta ietvaros paveikto pilsētplānošanas un integrētas lietusūdens pārvaldības jomā.

Kā atzīst Stratēģijas horizontālās darbības “Klimats” koordinatore un eksperte Krista Kampus, iWater projekts ir labas starptautiskās sadarbības piemērs ar mērķi pielāgoties klimata pārmaiņu radītajām negatīvajām sekām, pilnveidojot vietējo pašvaldību prasmes, novērst lietusūdens plūdu izraisītos infrastruktūras bojājumus un finansiālos zaudējumus pilsētās. Tādējādi, risinot kopīgas reģiona problēmas un izaicinājumus, kā arī iesaistot lielāko daļu BJR valstu kā projekta partnerus, iWater atzīts par atbilstošu pretendentu BJR paraugprojekta statusam.

iWater projekta unikalitāte ir tā holistiskā jeb visaptverošā pieeja. Tā atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vienlaikus risina vairākus pilsētu ilgtspējas jautājumus: lietusūdens pārvaldību, erozijas aizkavēšanu, gaisa kvalitāti, vietējā klimata regulēšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, sabiedrības veselību u.c.

iWater projekta ieviešanas laikā uzkrātās teorētiskās un praktiskās zināšanas ir būtiski nodot tālāk gan BJR reģionā, gan ārpus tā,” uzsver Krista Kampus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kā paraugprojekta īstenotājs turpinās sadarbību ar horizontālās darbības “Klimats” pārstāvjiem, ziņojot par sasniegto progresu projekta ieviešanā, piedaloties starptautiskās konferencēs un sanāksmēs, kā arī informējot par projekta risinājumiem un to ilgtspējas nodrošināšanu. Papildus tiks uzturēta saziņa ar pārējiem BJR paraugprojekta statusu ieguvušo projektu koordinatoriem, lai apmainītos ar informāciju par projektu īstenošanas laikā gūto pieredzi.

Papildus informācija:

Projekta mērķis ir, pilnveidojot pilsētvides plānošanas procesus, attīstīt integrētu un daudzfunkcionālu lietusūdens pārvaldības modeli Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētās,  veidot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi un veicināt pilsētas ilgtspēju.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti deviņi partneri – Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas pilsētu apvienība, Turku pilsētas pašvaldība (Somija), Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija), Gavles pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Soderhamnas pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas pilsētas pašvaldība (Latvija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija) un Aalto Universitāte (Somija).

iWater projekta kopējais budžets  ir  EUR 2 351 259,93, Rīgas pilsētai paredzētais budžets – EUR 323 871,18, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām iWater projekta izmaksām jeb EUR 275 290,50. iWater projekta ieviešana plānota no 2015. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. augustam.

Vairāk informācijas par projektu: Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja ,  tālr.: 67105449, e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv .

1 Patīk
1690 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts