Paziņojums par Krievu salas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

2017.gada 14.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4969 „Par Krievu salas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un papildus 13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 5308 „ Par grozījumiem Rīgas domes 14.03.2017. lēmumā Nr.4969 “Par Krievu salas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.  Ar šo lēmumu tiek paplašināta ar Rīgas domes 14.03.2017. lēmumu Nr.4969 apstiprinātā Krievu salas lokālplānojuma izstrādes teritorijas robežu.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un nodrošināt Rīgas Brīvostas iesāktā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanu, kā arī precizēt Krievu salas teritorijas turpmāko attīstību.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas Brīvostas pārvalde.
Lokālplānojuma izstrādātājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūras rezultātā.

Lēmums Nr. 4969 
Darba uzdevums Nr. 4969 
Lokālplānojuma robeža Nr. 4969 

 

Lēmums Nr. 5308 
Darba uzdevums Nr. 5308
Lokālplānojuma robeža Nr. 5308 
0 Patīk
3159 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts