Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrāde

2017.gada 14.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4970 „Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un radīt priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mazinot ostas aktivitātes pilsētas centrā un iespējami samazinot to radīto negatīvo ietekmi uz vidi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas dome.
Lokālplānojuma izstrādātājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūras rezultātā.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža
0 Patīk
2510 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts