Radošas idejas sadarbības iespējām ar Āziju

2009.gada 22. un 23.septembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (“Future City Game”) ar mērķi izstrādāt radošus priekšlikumus Rīgas pilsētas sadarbības iespējām ar tādiem Āzijas reģioniem kā Ķīna un Indija.

Spēli organizēja Britu padome projekta “Radošās pilsētas” ietvaros, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments projekta „Baltijas palete – Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts „BASAAR“” ietvaros, uzņēmums Rode&Weiland un pilsētsociologs Viesturs Celmiņš.

Četru komandu sacensībā uzvarēja komanda, kuras ideja bija par tūrisma plūsmas no Ķīnas uz Rīgu veicināšanu, iesaistoties un izmantojot jau pastāvošos tūrisma maršrutus Ziemeļeiropā („The Czar Route“: Maskava-Sanktpēterburga-Helsinki-Rīga; „The Baltic Route“: Kopenhāgena-Stokholma-Helsinki-Rīga). Ķīnas tūristiem Rīgā būtu jāpiedāvā speciāli izstrādāta notikumu un pārdzīvojumu programma, nodrošinot Ķīnas tradīcijām atbilstošu servisu.

Radošas diskusijas spēles laikā izraisīja idejas par ķīniešu valodu kā vienu no izvēles svešvalodām Latvijas skolās un priekšlikums par Āzijas centra („China Town“) izveidi Rīgā. Lai nodrošinātu Latvijas konkurētspēju ilgtermiņā, salīdzinot ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm, tika izvirzīts priekšlikums mācīt Latvijas skolās ķīniešu valodu kā vienu no izvēles svešvalodām, valodas apguvei piesaistot kvalificētus mācībspēkus no Ķīnas. Ķīniešu valodas apmācību, pēc spēles dalībnieku domām, būtu ieteicams uzsākt iespējami jaunākās klasēs, pasniedzot arī kā mākslas vai kultūras priekšmetu. Savukārt, Āzijas tirdzniecības un kultūras centrs, pēc spēles dalībnieku domām, veicinātu ne tikai tirdzniecības attīstību ar Āzijas valstīm un investīciju piesaisti, bet arī toleranci starp dažādām tautībām un iepazīstinātu Latvijas iedzīvotājus ar Āzijas valstu kultūru. Āzijas tirdzniecības un kultūras centrs, pēc diskusijas dalībnieku domām, būtu pašfinansējošs objekts. Kā potenciālā atrašanās vieta šādam centram tika piedāvāta Rumbula.

Jaunu skatījumu uz Rīgas un Āzijas reģiona sadarbību, kā arī Latvijas konkurētspējas potenciālu piedāvāja dalībnieku komanda ar ideju par Latvijas kino industrijas pakalpojumu eksportu uz Āzijas valstīm. Tas varētu izpausties gan kā dalība esošajos starptautiskajos kinofestivālos, tai skaitā Āzijā, Baltijas filmu dienas Āzijas valstīs un otrādi, pieredzes apmaiņā starp Āzijas vizuālās mākslas klubiem, organizācijām un institūcijām, „Master Class” rīkošanu kino profesionāļiem u.c. Jāatzīmē, ka Āzijas kino industrija uzskatāma par vienu no lielākajām pasaulē, piemēram, Bollywood, Lollywood, Bengali.

Nākotnes pilsētas spēlē piedalījās uzņēmēji, izglītības, loģistikas, Rīgas domes un tūrisma sfēru pārstāvji. Spēles fokuss tika vērsts uz Rīgai svarīgām izaugsmes jomām: uzņēmējdarbību, izglītību un tādām pakalpojuma sfērām kā loģistika un tūrisms.

Spēles rezultāti ir daļa no pētījuma, kas tiek veikts INTERREG IVA projekta „Baltijas palete – Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts „BASAAR“” ietvaros, lai meklētu sadarbības veidus starp Baltijas jūras reģionu un Āzijas valstīm. Visa spēles gaitā iegūtā informācija tiks atspoguļota pētījuma rekomendāciju sadaļā pašvaldībām, uzņēmējiem, loģistikas jomu pārstāvjiem un izglītības nozarē strādājošajiem. Galīgie pētījuma rezultāti būs pieejami 2010. gadā.

Lai arī šodien Rīgas klātbūtne Ķīna un Indija ir minimāla vai neesoša, tomēr šie reģioni pamatoti tiek uzskatīti par jaunajiem pasaules izaugsmes virzītājspēkiem. Plašais Āzijas tirgus paver visdažādākās turpmākās sadarbības iespējas.

Vairāk informācijas: “Future City Game” spēle – http://www.britishcouncil.org/futurecitygame, Britu padome Latvijā –www.britishcouncil.lv ,  Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments –  www.rdpad.lv .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1237 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts