Rīcības plāns trokšņa samazināšanai autoceļiem

Atbilstoši 2004.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.597 ”Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasībām, SIA “BRD projekts” (adrese: Jūrkalnes 15/25, Rīga, LV-1046 telefons:67162050) un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (juridiskā adrese: Jersikas iela 21, Rīga, LV 1003, biroja adrese: Skolas iela 10 dz. 8, Rīga, LV 1010, tel: 67242411 fax: 67242466, http://www.environment.lv) personu grupa pēc VAS „Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma izstrādājusi rīcības plānus trokšņa samazināšanai projektus autoceļu posmiem, kuru satiksmes intensitāte pārsniedz 6 miljonus transportlīdzekļu gadā.

Sabiedriskās apspriešanas rezultātā saņemtie priekšlikumi un atsauksmes ir apkopoti, izvērtēti un iespēju robežās iestrādāti rīcības plānos trokšņa samazināšanai.
Rīcības plāni ir apstiprināti ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskās komisijas 2009.gada 22.jūlija sanāksmes (protokols Nr.7) lēmumu.
Rīcības plāni trokšņa samazināšanai izstrādāti šādiem valsts galveno autoceļu posmiem:

Viss Rīcības plāns pieejams šeit: http://www.lvceli.lv/lv/rep/RicibasPlaniTroksnuSamazinashanai/
Atbilstoši iepriekšminēto noteikumu 58.2. un 60.punktu prasībām informējam, ka ar rīcības plānu trokšņa samazināšanai iespējams iepazīties arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga), iepriekš piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis Grāveris).

Informācija par rīcības plānu apstiprināšanu nosūtīta arī Babītes novada domei, Garkalnes novada domei, Jūrmalas pilsētas domei, Ķekavas novada pašvaldībai, Mārupes novada domei, Olaines novada domei, Rīgas pilsētas domei, Salaspils novada domei.

0 Patīk
1276 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts