Rīga piesakās projektam „Iedzīvotāju forumi Baltijas jūras reģionā”

Šodien ar Pilsētas attīstības komitejas lēmumu Rīga ir pietiekusies Zviedrijas institūta līdzfinansētajam projektam „Iedzīvotāju forumi Baltijas jūras reģionā”. Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrības līdzdalību un pilnveidot tās kvalitāti jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā, izveidojot jaunu sabiedrības līdzdalības instrumentu – Rīgas iedzīvotāju forumu.  Tas tiks veidots analogi jau esošajam Umeo (Zviedrija) iedzīvotāju forumam, kas atbilst vēsturiski stabilām zviedru demokrātijas tradīcijām attiecībā uz sabiedrības līdzdalību pilsētvides plānošanas un attīstības procesos.

Projekta „Iedzīvotāju forumi Baltijas jūras reģionā” laikā paredzēta virkne aktivitāšu: inovatīvu risinājumu ieviešana un piemērošana sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšanā, iedzīvotāju aptauju organizēšana par pilsētvides plānošanas jautājumiem, plānošanas dokumentu adaptēšana sabiedrības līdzdalības vajadzībām, kā arī Rīgas un Umeo pilsētplānošanas speciālistu pieredzes apmaiņa. Sekmīga un rezultatīva pašvaldības un sabiedrības dialoga veidošanā un uzturēšanā paredzēts iesaistīt arī radošo industriju pārstāvjus, pilsētvides plānošanas ekspertus, arhitektus, telpiskās attīstības plānošanas un radošo zinātņu studentus.

Ņemot vērā to, ka teritorijas plānošanas dokumenti ir veidoti sarežģītā, ar profesionāliem terminiem bagātā valodā, lai iedzīvotāji pilnībā izprastu to būtību un ietekmi uz cilvēku dzīves kvalitāti, projekta ietvaros paredzēta vienkāršotu, viegli uztveramu plānošanas dokumentu un grafiski-vizuālo materiālu izstrāde, pārņemot tādu Baltijas jūras reģiona pilsētu kā Helsinki, Stokholma un Gēteborga pieredzi.

Paredzēts, ka Zviedrijas institūts izskatīs projekta pieteikumu līdz šī gada jūnijam.

Projekta vadošais partneris ir Umeo pilsētas pašvaldība.  Paredzētais projekta ilgums: 36 mēneši (01.09.2013.- 31.08.2016.). Kopējais plānotais projekta budžets 300 000 EUR (210 840 LVL), tai skaitā Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets 150 000 EUR (105 420 LVL), tai skaitā Zviedrijas institūta (Swedish Institute/SI) finansējums – 85% apmērā no kopējām projekta izmaksām jeb 127 500 EUR (89 608 LVL) un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām jeb 22 500 EUR (15 812 LVL).

0 Patīk
1343 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts