Rīga uzsāk projektu „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana”

Rīgas pilsēta ir sākusi Eiropas Savienības fonda URBACT II programmas līdzfinansēto projektu „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana”. Projekta mērķis ir pilnveidot publisko ārtelpu Rīgas Vēsturiskajā centrā, kā arī uzlabot pilsētvides pārvaldības efektivitāti šajā nozīmīgajā pilsētas teritorijā. Projekta mērķus plānots panākt, uzlabojot publiskās ārtelpas pieejamību dažādām pilsētvides lietotāju grupām – vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pilsētas viesiem, kā arī attīstot publiskās ārtelpas funkcionālās un estētiskās īpašības kopumā.

Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar dažādu sabiedrības interešu grupām – ar Rīgas Vēsturiskā centra iedzīvotājiem un tos pārstāvošām organizācijām, uzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbība saistīta ar šo teritoriju, Rīgas pilsētas pašvaldības atbilstošo jomu speciālistiem un piesaistītajiem ekspertiem.

Izvērtējot Rīgas pilsētas pašreizējo situāciju un izaicinājumus, projekta ietvaros kā pilsētai īpaši aktuāla un specifiska tēma tiks apskatīta „Tūrisma nozares dinamiskās attīstības ietekme uz Rīgas Vēsturiskā centra publisko ārtelpu”. Iecerēts risināt tādus jautājumus kā tūristu pieplūduma izraisītie esošie un potenciālie konflikti (ierobežota mobilitāte, teritoriālie konflikti, trokšņi u.c. pilsētvidi traucējošie faktori, u.c.) starp dažādām pilsētvides lietotāju grupām un to novēršana, pilsētvides drošības pilnveidošana, pilsētvides kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pilsētvides objektu renovāciju (to plānošanu, projektēšanu, īstenošanu), uzkopšanu un uzturēšanu, u.c. jautājumi.

Nozīmīga loma projekta sekmīgā īstenošanā ir pieredzes apmaiņai ar projektā iesaistītajām partnerpilsētām, kurām visām ir daudzpusīga pieredze kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā. Pieredzes apmaiņas procesā tiks gūtas zināšanas nozīmīgu kompleksu pilsētvides atjaunošanas projektu organizēšanas un vadības prakses jomā, iesaistot sadarbības partnerus, kā arī tiks pārņemta partnerpilsētu pieredze kultūras mantojuma ilgtspējīgā attīstīšanā. Plānots, ka 2013.gadā viena no projekta pieredzes apmaiņas konferencēm ar visu pilsētu pārstāvju līdzdalību notiks arī Rīgā.

Rīgas pilsēta ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties projektā kopā ar deviņām Eiropas valstu pilsētām – Grenobli (Ronas Alpi/Francija), Malagu (Andalūzija/Spānija), Peskaru (Abruzo/Itālija), Lisabonu (Portugāle), Drēzdeni (Vācija), Kopenhāgenu (Dānija), kā arī Ļubļinu un Krakovu (Polija).

Projektu plānots pabeigt līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Kopējais projekta aktivitāšu īstenošanai plānotais budžets ir 65 000 EUR, no tā 80% jeb 52 000 EUR tiks segti no ES fondu līdzekļiem, savukārt 20% jeb 13 000 EUR – no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.

Newsletter No.1 (angļu val.)

0 Patīk
1286 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts