Rīgas domē pieņemts lēmums par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

2014. gada 26.augustā, Rīgas domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 1459 „par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma uzsākšanu”.

Ar pieņemto lēmumu tiek uzsākta Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde un apstiprināts tā darba uzdevums ar mērķi attīstīt Dārziņu apkaimes teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas nodrošinājumu, tā radot priekšnoteikumus Dārziņu apkaimes līdzsvarotai sociāli-ekonomiskai un telpiskai attīstībai nākotnē.

Izstrādātajam tematiskajam plānojumam ir jākalpo par pamatu apkaimes attīstībai ilgtermiņā, tā risinājumus iestrādājot jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā.

Lēmums

Darba uzdevums

Tematiskā plāna robeža

0 Patīk
1966 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts