Rīgas dome sagatavojusi darba tirgum 42 speciālistus

Trīs gadu laikā praktisko darbu Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Rīgas domē ir apguvuši 42 jaunieši. 38 no projekta iesaistītajiem jauniešiem pēc prakses veiksmīgi turpina darba gaitas, 9 pieņemti darbā Rīgas domē, bet vēl 4 ir jaunās māmiņas, kuras šobrīd nestrādā.

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis: “Uzskatu, ka šis projekts ir 100 % veiksmīgs. Departamenta darbā ir integrēti 7 aktīvi un atbildīgi jaunie speciālisti, kuri projekta laikā ir iepazinušies ar darba specifiku un apguvuši nepieciešamās iemaņas, pārējie dalībnieki veiksmīgi darbojas ārpus Rīgas domes institūcijām vai arī šobrīd atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.”

Kopumā Rīgas domes struktūrvienībās šobrīd strādā 9 jaunieši, no tiem septiņi Pilsētas attīstības departamentā, un pa vienam Satiksmes departamentā un Rīgas domes Ārlietu pārvaldē.

Projekta “Darba prakšu vietu izveide jauniešiem – bezdarbniekiem ar augstāko izglītību Rīgas domes struktūrvienībās” mērķis bija uzlabot jauniešu bezdarbnieku ar augstāko izglītību konkurētspēju un veicināt to iesaistīšanos darba tirgū Rīgā.

Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departamenta Rīgas reģionālās nodaļas nodaļas vadītājas p.i. Santa Jūrkalne: „Mūs iepriecina, ka Rīgas dome – lielākā no Latvijas pašvaldībām – ir to pašvaldību vidū, kas spērušas soli pretī jauniešiem, kuriem pēc augstākās izglītības iegūšanas ir bijis grūti atrast savu pirmo darba vietu. Tas ir viens no projektiem, kas ir devis ieguldījumu bezdarba samazināšanā un nodarbinātības veicināšanā valstī.”

Pilsētas attīstības departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pētersone: „Šis projekts bija man brīnišķīga iespēja iegūt pirmo praktisko pieredzi specialitātē, kurā ieguvu bakalaura grādu. Pašlaik darba tirgū ir pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem, kas ir ne tikai ieguvuši  augstāko izglītību, bet arī  praktisko pieredzi, taču tieši to ir visgrūtāk iegūt.”

Izmantojot iespēju, ko sniedz Eiropas Struktūrfondi nodarbinātības jomā, Rīgas domes struktūrvienībās tika radītas prakses vietas, kas nodrošināja jauniešus ar jaunu iemaņu apgūšanu projektu plānošanas un īstenošanas jomā, kā arī pašvaldības darbībā, tādejādi nodrošinot Rīgas pilsētu ar profesionāliem jauniem speciālistiem.

Paralēli jaunu iemaņu apgūšanai jauniešiem tika piedāvāta iespēja iziet psihoterapijas kursu iespējamo psiholoģisko problēmu konstatēšanai un likvidēšanai, kas traucē realizēt profesionālo potenciālu un sekmīgi iekļauties darba tirgū.

Projekts parādīja, ka šāda padziļināta pieeja – praktiskā darba apgūšana profesionāļu uzraudzībā un personīgo psiholoģisko problēmu apzināšana – darba iemaņu apgūšanai ir efektīvs veids kā paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba prakšu vietu izveide jauniešiem – bezdarbniekiem ar augstāko izglītību Rīgas domes struktūrvienībās” īstenoja Pilsētas attīstības departaments, Nodarbinātības valsts aģentūra un vairāki citi Rīgas domes  departamenti.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1122 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts