Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. apmeklē Rīgas IT DEMO centru, lai apspriestu turpmākas sadarbības iespējas

Piektdien, 5. septembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis apmeklēja Rīgas IT DEMO centru, lai iepazītos ar Rīgas uzņēmēju sniegumu starptautiskai auditorijai paredzētā IT nozares labāko produktu demonstrācijas telpā un izvērtētu Rīgas iespējas izmantot demonstrācijas telpu kā šīs, vienas no pilsētas konkurētspējīgākajām ekonomikas nozarēm, popularizēšanas instrumentu.

„Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam ir ilgstoša sadarbība ar MASOC mašīnbūves un metālapstrādes nozares asociāciju par izstādes „Tech Industry” organizēšanu, Rīga tiek pārstāvēta farmācijas un saistīto nozaru klasterī, bet, lai veicinātu sadarbību ar IKT nozari, šodien esam pārrunājuši sadarbības iespējas ar Rīgas Informācijas Tehnoloģiju Demonstrēšanas centra pārstāvjiem,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

2013.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir veicis Rīgas stratēģiski ekonomisko virzienu izvērtēšanu un, balstoties uz to, izstrādājis Rīcības plānu Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai. Rīcības plāna izstrādē ir piedalījies plašs uzņēmēju organizāciju loks. Šogad ir uzsākts darbs pie Rīcības plāna īstenošanas, kurā iekļauti vairāk kā 500 pasākumi, tādēļ arī turpmāk ir svarīgi iesaistīt šajā procesā nozaru un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas kopējo mērķu sasniegšanai un izpratnes veicināšanā.

Rīgas informācijas tehnoloģiju Demonstrēšanas centrā var iepazīties ar Latvijas IT uzņēmumu sasniegumiem dažādu risinājumu izstrādē. Rīgas IT Demo centra dalībnieku skaitā jau ir vairāk nekā 15 uzņēmumu. Tā pamatideja ir nevis atsevišķu uzņēmumu izcelšana, bet gan iepazīstināšana ar Latvijas IT industrijas attīstību kopumā. Demo centra moderni aprīkotajās telpās ir apskatāmi Latvijā izstrādātie risinājumi, aptverot visas iespējamās IT nozares specifikas – gan e-pārvaldes, gan biznesa sektora, kā arī individuāliem gala lietotājiem paredzēti inovatīvie IT risinājumi, tai skaitā sejas atpazīšanas tehnika, video tūres programma, skaņas ierakstu stabilizators un citi.

0 Patīk
1658 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts