Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsludina projektu iesniegumu atlasi energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas pasākumiem pašvaldību ēkās

ITIN projekts

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsludina projektu iesniegumu atlasi, kuras rezultātā ir plānoti kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

No 2017.gada 1.aprīļa līdz 20.decembrim ir izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projektu iesniegumu atlase.

Šī ir ierobežota projektu iesniegumu atlase un tās  ietvaros  projektu iesniegumus iesniegt ir aicināts Rīgas domes Īpašuma departaments. Atlasē tiks atbalstīti integrētu teritoriālo investīciju projekti, kas atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm paredz samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi pašvaldības ēkās.

Specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanai Rīgas pilsētas pašvaldībai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts ir vismaz 5,8 miljoni euro.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojumu Nr.569 “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām”, kā arī Finanšu ministrijas un Rīgas pilsētas pašvaldības 2015.gada 13.novembrī noslēgto deleģēšanas līgumu par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi un šo funkciju pilda Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Pilna informācija par uzsākto projektu iesniegumu atlasi ir pieejama vietnes www.rdpad.lv sadaļas „Stratēģija” apakšsadaļā “ITI ieviešana”.

1 Patīk
1560 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts