Rīgas domes priekšsēdētājs N. Ušakovs atklās apkaimju sanāksmju ciklu

Pirmdien, 30.septembrī, plkst. 18.00 Rīgas Hanzas vidusskolā, Grostonas ielā 5, norisināsies pirmā sanāksme ar iedzīvotājiem Skanstes, Pētersalas – Andrejsalas apkaimē, lai informētu par teritorijas plānojumu un sabiedrības lomu tā izstrādē, iepazīstinātu rīdziniekus ar apkaimju aptaujas rezultātiem, kā arī uzklausītu iedzīvotāju viedokli un vēlmes par savas apkaimes turpmāko attīstību.

Plānots, ka ar iedzīvotājiem tiksies Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis, Pilsētas attīstības departamenta teritorijas un stratēģijas plānotāji, kā arī citu Rīgas domes institūciju pārstāvji.

Plašāka informācija atrodama gan Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā: https://rdpad.lv/uploads/JRTP/index.php, gan sociālā portāla Twitter kontā @rdpad.

Tikšanās ar iedzīvotājiem apkaimēs ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas posmiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) izstrādes ietvaros. Sabiedrības līdzdalības pasākumu mērķis ir veicināt izpratni par Rīgas teritorijas plānojumu un tā nozīmi pilsētas attīstībā, kā arī nodrošināt pilnvērtīgas Rīgas iedzīvotāju iespējas piedalīties plānošanas procesā. Kopumā ir paredzētas 18 sanāksmes apkaimju grupās, kas norisināsies Rīgas pilsētas izglītības iestādēs no šā gada 30.septembra līdz decembrim.

Pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta RTP izstrāde. RTP ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai ilgtermiņa attīstības redzējumā. Plānojums attiecas uz jebkuru Rīgas iedzīvotāju, tāpēc ir svarīgi, ka par sabiedrības iesaistes pasākumiem ir informēts un tiek uzrunāts ikviens rīdzinieks.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ir laipni aicināti piedalīties pirmajā apkaimju sanāksmē 30. septembrī plkst. 18.00, Rīgas Hanzas vidusskolā, Grostonas ielā 5. Vairāk informācijas pa tālruni 67012916 vai e-pastu: pr.pad@riga.lv.

Papildu informācija par jauno Rīgas teritorijas plānojumu.
Esošais Rīgas teritorijas plānojums tika izstrādāts laika periodam no 2006.-2018.gadam, pašlaik uzsākts darbs pie Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam. Tā mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Tālrunis: 67012916; 26569932
pr.pad@riga.lv

0 Patīk
1381 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts