2013.gada 24.septembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments tikās ar septiņpadsmit Vesterbotenas (Västerbotten) apgabala (Zviedrija) administratīvās padomes stratēģiskās attīstības un telpiskās attīstības plānotāju delegācijas pārstāvjiem.

Vizītes ietvaros Pilsētas attīstības departaments organizēja informatīvi izglītojošu semināru par Rīgas pilsētas attīstību un teritorijas plānošanu, īpašu uzsvaru liekot uz Rīgas pilsētai aktuāliem tematiem ilgtspējīgas pilsētvides attīstības nodrošināšanā. Vesterbotenas apgabala administratīvas padomes pārstāvji tika iepazīstināti ar Rīgas pilsētas plānošanas procesu, tostarp, ar jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādes metodiku un gaitu, kā arī ar plānotajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Seminārā tika diskutēts par pilsētas ekonomisko attīstību un radošuma izmantošanas iespējām pilsētvides attīstības procesos. Vesterbotenas apgabala administratīvās padomes darbinieku delegācijas vizītes ietvaros organizētā semināra noslēguma daļa tika veltīta Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai un ar tā saglabāšanu saistītajiem jautājumiem, kā arī Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas principiem klimata pārmaiņu ietekmes kontekstā.

Vesterbotena ir otrs lielākais apgabals Zviedrijā, kas apvieno 15 pašvaldības un 258 000 iedzīvotājus. Apgabala lielākā pilsēta ir Ūmeo (Umeå) (114 000 iedzīvotāji). Pasaulē šis apgabals atpazīstams pateicoties tādiem uzņēmumiem kā optisko tehnoloģiju ražošanas kompānija „Optronic AB”, kravas automobiļu kabīņu rūpnīca „Volvo Trucks”, pietauvošanas sistēmu projektēšanas un ražošanas uzņēmums „Seaflex AB”, video un audio konferenču iekārtu ražošanas kompānija „Konftel AB” un citiem. Šī apgabala kultūras starptautiskās atpazīstamības pamatā ir Norlandes opera (Norrlandsoperan), Ūmeo universitātes laikmetīgās mākslas un vizuālās kultūras muzejs (Umeå Universitet Bildmuseet), ikgadējie starptautiskie kultūras festivāli un citi kultūras notikumi. Vesterbotenas apgabala Ūmeo pilsēta līdztekus Rīgai ir izraudzīta par 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Vesterbotenas apgabala administratīvās padomes darbinieki novērtēja Rīgas izvēlēto pieeju pilsētas attīstības nodrošināšanā, kas balstīta uz integrētiem daudzlīmeņu plānošanas principiem, aktīvu sabiedrības līdzdalību un visu iesaistīto pušu interešu sabalansēšanu. Semināra noslēgumā Vesterbotenas apgabala administratīvās padomes pārstāvji izteica uzaicinājumu Pilsētas attīstības departamenta darbiniekiem pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēt Vesterbotenas apgabalu.

Pieredzes apmaiņa ar ārvalstu speciālistu delegācijām sniedz iespējas apzināt citu valstu labo praksi, kā arī pastāstīt par Rīgas pilsētas attīstību, iespējām un pilsētvides plānošanu. Ik mēnesi Pilsētas attīstības departamentu apmeklē vidēji divas līdz trīs ārvalstu speciālistu delegācijas.

0 Patīk
1245 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts