APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 35 (30.08.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītājaI.Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšnieceE. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes  Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.M.Slimbahs
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekteS. Pastare
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperteI. Bērziņa
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāreA. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 6 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 4 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086).

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 099 0143) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 2C (kadastra apzīmējums 0100 107 0025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Paula Lejiņa ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 093 0129), pie Paula Lejiņa ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.2.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2297), pie Zolitūdes ielas 62C saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 013 0087) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaktusu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 9005), pie Kaktusu ielas 3A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.10.2021.

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), starp Zundas kanālu un Balasta dambi 2 saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.09.2021. līdz 11.10.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 ozola ø 29 cm, 39 liepu ø 20, 31, 33/33, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 38, 38, 39, 39, 40, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49 un 55 cm, 1 baltās apses ø 91 cm, 2 aso egļu ø 23, 27 cm, 3 ošlapu kļavu ø 28, 28/29/23 un 25/29 cm, 5 kļavu ø 39, 34, 37/29, 66, 25 cm, 7 bērzu ø 51, 37, 29/37, 21, 19 (celma caurmērs 22cm), 41, 51 cm, 1 gobas ø 40/27 cm un 2 vītolu ø 32/60 un 24/27/29/34/36/36/36 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un par 2 ošu ø 13/9  (celma caurmērs 21 cm) un 15/17/20 cm, 1 ošlapu kļavas ø 43 cm, 3 kļavu ø 38/27, 35/34/29 un 39/23 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), starp Zundas kanālu un Balasta dambi 2;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 21.09.2021. Ne vēlāk kā līdz 27.09.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.09.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā – pie Balasta dambja 2, pretī krustojumam ar Zundas kanāla ielu;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2021.;
 5. papildus Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija informē, ka atbilstoši Rīgas domes 10.02.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 380 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam” nolemts likvidēt Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldi un ar 01.09.2021. nodot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas (uzdevumus), līdz ar to sākot ar 01.09.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lūdz dokumentus iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000712633), pie Steigas ielas 15 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2021.

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējumi 0100 070 0152) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 106 0707)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 197B (kadastra apzīmējums 0100 099 2100)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 11 bērzus ø 37, 20, 27, 16, 29, 17, 16, 15, 20, 39, 26 cm un 1 vītolu ø 41 cm Rīgā, Kalnciema ielā 197B (kadastra apzīmējums 0100 099 2100);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 671,14 EUR (seši simti septiņdesmit viens euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemītes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 075 0391)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Fridriha Candera ielā 11A (kadastra numurs 0100 076 0651, kadastra apzīmējums 0100 076 0646)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta  izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 054 0018)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatve 257 (kadastra apzīmējums 0100 086 0023)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.10.2021.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Emiļa Melngaiļa ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 019 2012)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 98 (kadastra apzīmējums 0100 033 0024)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 060 0209)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 4 egļu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 24, 26, 37 cm ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 060 0209).

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 104 0015)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2021.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 75 cm Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Saulgožu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 067 0119)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0320)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2021.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 6G (kadastra apzīmējums 0100 121 1374) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0697), pie Katlakalna ielas 6G

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2021.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 124 0139)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 127 2118)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 14 (kadastra apzīmējums 0100 094 0013)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2021.

1.4. BŪVNIECĪBAS PAPILDU JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.4.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0358; 0100 024 4240; 0100 024 9014) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 65 cm Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums0100 024 9014);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  • 7 vītolus ø 60/40/40, 60, 30/40, 30, 40, 30, 40 cm, 1 ievu ø 20 cm un 1 bērzu ø 15/15 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0358),
  • 5 vītolus ø 35/40, 15/20/25, 20, 20/20/30, 15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) un 1 ozolu ø 60 cm Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 4240);
  • 1 ošlapu kļavu ø 15/15/15 cm Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums0100 024 9014).

1.4.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Zaķusalā, saistībā ar būvprojektu “Zaķusalas krastmalas ielas būvniecība posmā no Salu tilta līdz Televīzijas ielai, Rīgā” un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 21.09.2021. līdz 04.10.2021. rīkot publisko apspriešanu par:
 2. 8 apšu ø 25, 23, 19, 19, 36, 18, 18, 22 cm, 5 bērzu ø 19, 29, 29, 28, 18 cm, 1 vītola ø 20/19/16 cm, 1 blīgznas ø 51/41/28/27/18 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0164;
 3. 11 bērzu ø 22/24, 29, 21/22, 12/13, 30, 20, 19, 18, 19, 10/10/12/12/12/13/13/13/13/27, 18 cm, 1 baltā vītola ø 34/37 cm, 15 trauslo vītolu ø 71, 12/13/9/11/11/11/17/20/22/25/25/30/12/18/18/23, 19/20/24/26, 11/14/14/19/20/22/26/16/18/28/30/18/24/24/31, 21/26/51/26, 23/16/24/25/15/28, 81, 14/17, 13/14/12/15, 18/22/16/31/33/11/24/34/23/30, 46/59, 10/11/13/15/20/20/21/24/27/29, 26/43, 15/25/27/40/43, 46/76 cm, 3 baltalkšņu ø 13/13/16/18/12/13/14/18/11/13, 10/11/15/11/14, 13/14/14/11/13/15 cm, 1 tatārijas kļavas ø 8/10/10/22 cm, 1 sudrabkļavas ø 4/5/10/10/11/11/12/12/14/15/16/17/25 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0162;
 4. 2 ozolu ø 25, 51 cm, 5 trauslo vītolu ø 26/17/20/15/23/13, 30/32/38/43/46, 23/24/25/27/27, 23/24/27, 13/15/17/20/20/20/20/37 cm, 1 apses ø 15/18/19 cm, 1 baltā vītola ø 19/22/22/26 cm, 1 ošlapu kļavas ø 18/21/23 cm, 1 papeles ø 29 cm, 1 vīksnas ø 9/17 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165;
 5. 8 trauslo vītolu ø 25/23/27, 35/36, 22/32/33/34, 8/24/29, 23/29/32, 19/21, 15/24/25/27/33/35, 41 cm, 8 bērzu ø 21/22/24/27/28/30, 25, 11/13/14/15/16/18/18/21, 26, 18/18/19/19/19/21/21, 23, 27, 25/25/28 cm, 15 liepu ø 22/31, 13/14/15/16/18, 17/18, 15/17/27/17/18/21, 18/16/27, 19, 19/19, 18/25, 25, 26, 23, 16/16, 17, 21, 30 cm, 1 baltās apses ø 32/34/42 cm, 2 apšu ø 17/18/19, 17/18/20 cm, 1 sudrabkļavas ø 12/17/19 cm, 1 kļavas “Rubrum” ø 13/14/17/14/15/15/17/17/17/17/29 cm, 1 baltā vītola ø 29/35/36/32/36/42 cm, 1 papeles ø 32 cm ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0161;
 6. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.09.2021. Ne vēlāk kā līdz 20.09.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģu ielā 46;
 7. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.09.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, labi redzamā vietā;
 8. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2021.

1.4.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 06.09.2021. līdz 17.09.2021. rīkot publisko apspriešanu par 55 priežu ø 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19 (celmu caurmērs virs 20 cm), 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 31, 34 cm, 30 bērzu ø 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 18, 18, 18, 19, 19, 19/19/14 (celmu caurmērs virs 20 cm), 20/15, 21, 21, 22, 22, 24, 24, 25, 25/25/20/25, 26, 27, 27, 28 cm, 7 blīgznu ø 18/18, 19/18/18/17, 25, 27/22/38, 25/43/20/21, 25/19/35/29, 29/44 cm, 4 kļavu ø 15/18, 18/11 (celmu caurmērs virs 20 cm), 21, 24 cm, 1 papeles ø 15 cm (celmu caurmērs 20 cm) ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182).
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu vienpusēju planšeti iesniegt ne vēlāk kā līdz 03.09.2021. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.09.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, labi redzamā vietā (šajā gadījumā Rīgā, pie Kaivas ielas, gājēju taciņas tuvumā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2021.

1.4.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 014 0041) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.10.2021.

1.4.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Saulgriežu ielā 1  (kadastra apzīmējums 0100 120 1102) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2021.

1.4.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Senlejas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 113 2608) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.10.2021.

1.5. TERITORIJAS KOPŠANAS PAPILDU JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.5.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 025 0016)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 liepas ø 53 cm ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 025 0016).

1.5.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 127 0673)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41/41 cm Rīgā, Berģu ielā 140 (kadastra apzīmējums 0100 127 0673);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.5.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bonaventuras ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 127 0528)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.10.2021.

1.5.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0091)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 oša ø 45 cm ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0091).

0 Patīk
852 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.