Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Informāciju tehnoloģiju centrs ir gatavi ar rītdienu, 1.jūniju, pārņemt likvidējamās SIA „Rīgas ĢeoMetrs” deleģētos uzdevumus. Informācija par pakalpojumu aprakstiem, iesniedzamajiem dokumentiem un veidlapām sākot ar 1.jūniju būs pieejama interneta mājaslapās www.rdpad.lv un www.rpbv.lv sadaļās “Pakalpojumi”. Saņemt nepieciešamo informāciju un iesniegt dokumentus turpmāk būs iespējams elektroniski vai klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 Rīgā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments turpmāk nodrošinās:

  • informācijas izsniegšanu topogrāfiskai uzmērīšanai, izgatavoto topogrāfisko plānu pārbaudi un ievietošanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē;
  • topogrāfisko plānu reģistrāciju datu bāzē pie sarkano līniju izmaiņām;
  • izpildmērījumu plānu reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datu bāzē;
  • digitālo datu atlasi no topogrāfiskās informācijas datu bāzes;
  • vienkāršoto inženierkomunikāciju pieslēgumu projektu izstrādei un vispārīgai informācijai digitālo datu atlasi, apstrādi un izdrukas;
  • vēsturiskās informācijas izsniegšanu par apakšzemes inženierkomunikācijām līdz 2000.gadam;
  • izziņas izsniegšanu par inženiertīklu esamību zemesgabalā;
  • pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānu sagatavošanu.

Pakalpojumus var saņemt, nosūtot pieprasījumu ar aizpildītu veidlapu un pievienotajiem materiāliem, uz e-pastu geo@riga.lv vai iesniedzot pieprasījumu Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā.

Rīgas pilsētas būvvalde pēc SIA “Rīgas ĢeoMetrs” likvidācijas sagatavos un bez maksas izsniegs lēmumus par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai, ēkai vai telpu grupai, kā arī izvērtēs mērnieku iesniegto izpildmērījumu atbilstību akceptētajam būvprojektam vai saskaņotajai tehniskajai shēmai un situācijai dabā, tādējādi pastiprināti kontrolējot būvdarbu atbilstību Būvvaldē saskaņotajai būvniecības dokumentācijai. Būvvaldes speciālisti turpmāks veiks izpildmērījumus izvērtējot situāciju patvaļīgas būvniecības gadījumos, kā arī veiks izpildmērījumus Rīgas domes Satiksmes departamenta ielu seguma atjaunošanas darbiem.

Nepieciešamos dokumentus var iesūtīt elektroniski, aizpildītu veidlapu un pievienotos materiālus nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv vai iesniedzot klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā.

Par SIA “Rīgas ĢeoMetrs” funkciju pārņemšanas procesu un turpmāko pakalpojumu sniegšanas kārtību Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde un Informāciju tehnoloģiju centrs ir informējis Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Valsts Zemes dienesta un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, kā arī Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfistu un ģeodēzistu asociācijas pārstāvjus. Kopīgo tikšanos laikā tika atzinīgi novērtēts pašvaldības iestāžu ieguldītais darbs un risinājumi uzdevumu pārņemšanai.

 

0 Patīk
4080 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts