15.03.2007. ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora rīkojumu Nr.DA-07-73-rs tika izveidota ekspertu darba grupa iesniegto priekšlikumu un risinājumu profesionālai izvērtēšanai.

Rīgas domes 09.10.2007. lēmums Nr.2908 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu”

RD lēmums Nr.2908 (09.10.2007.) – Lejupielādēt

Darba uzdevums grozījumu izstrādei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu

Ar lēmumu Nr.2908 apstiprinātais Darba uzdevums – Lejupielādēt

Rīgas domes 09.10.2007. lēmums Nr.2909 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā”

RD lēmums Nr.2909 (09.10.2007.) – Lejupielādēt

Darba uzdevums grozījumu izstrādei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā

Ar lēmumu Nr.2909 apstiprinātais Darba uzdevums – Lejupielādēt

Rīgas domes 21.07.2008. lēmums Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā”

RD lēmums Nr.4090 (21.07.2008.) – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.4090 Pielikums Nr.1 – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.4090 Pielikums Nr.2 – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.4090 Pielikums Nr.3 – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.4090 Pielikums Nr.4 – Lejupielādēt

Darba uzdevums grozījumu izstrādei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus

Ar lēmumu Nr.4090 apstiprinātais Darba uzdevums – Lejupielādēt
Ar lēmumu Nr.4090 apstiprinātais Darba uzdevums (ar grozījumiem Nr.1647) – Lejupielādēt

Rīgas domes 06.07.2010. lēmums Nr.1647 „Par grozījumiem ar Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā” apstiprinātajā darba uzdevumā”

RD lēmums Nr.1647 (06.07.2010.) – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.1647 Pielikums Nr.1 – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.1647 Pielikums Nr.2 – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.1647 Pielikums Nr.3 – Lejupielādēt
Lēmuma Nr.1647 Pielikums Nr.4 – Lejupielādēt

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts