No šodienas, 27.marta, līdz 19.aprīlim Rātsnama 5.stāvā var iepazīties ar Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas materiāliem. Plānojuma dokumenti un grafiskie materiāli pilnveidoti atbilstoši pērn notikušās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un iesaistīto institūciju atzinumiem.

Ar plānojuma materiāliem var iepazīties arī elektroniski Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Grozījumi ietver izmaiņas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Tie attiecas uz krastmalu un ūdens teritoriju attīstību, ar Hanzas šķērsojuma trasi saistīto ielu tīkla korekcijām, Daugavas kreisā krasta telpisko risinājumu, Ķīpsalas detālplānojuma iekļaušanu Rīgas vēsturiskā centra plānojumā, kā arī atsevišķu zemesgabalu izmantošanas iespējām. Piemēram, noteikumi paredz prasības piestātņu, jahtu un laivu ostu veidošanai, krastmalu teritoriju izmantošanai, kā arī detalizētas prasības atsevišķām akvatorijas daļām, kur iespējams attīstīt jahtu un laivu ostas, kompleksas ūdens telpu attīstības ieceres, un vietu peldmāju (dzīvošanai uz ūdens) attīstībai.

Vienlaikus var iepazīties ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumiem, kas saistīti ar iepriekš minētajiem grozījumiem Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā, papildinot tos ar prasībām ūdens teritoriju izmantošanai, piestātņu veidošanai, kā arī atsevišķi nodalot Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Galīgajā redakcijā kopumā izvērtēti 148 fizisko un juridisko personu iesniegumi un atsauksmes, kuros tika izteikti 322 priekšlikumi, kā arī ņemti vērā institūciju, pašvaldības iestāžu un nozaru departamentu priekšlikumi.

Grozījumi plānošanas dokumentos stāsies spēkā pēc Rīgas domes lēmuma pieņemšanas par attiecīgu pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu.

0 Patīk
1425 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts