Sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme vides jomā

Rātsnama sēžu zālē 2013.gada 11.novembrī norisinājās sabiedriskās apspriešanas tematiskā sanāksme par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projekta un minēto dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

Prezentācijas:

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta, Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekta un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas tematiskās sanāksmes prezentācija

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija

0 Patīk
1280 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts